Uppdatering – Deltagare sökes till träningsstudie på Bosön

Deltagare sökes till en träningsstudie med syfte att undersöka om kolmonoxid-inandningar inför träning kan förbättra träningseffekten jämfört med höghöjdsträning hos uthållighetstränade individer. Alla tester och träningspass kommer att ske på Bosön – Riksidrottsförbundets Laboratorium för prestationsutveckling (Lidingö). Ansvarig för studien är Daniele Cardinale, forskare vid institutionen Fysiologi, nutrition och biomekanik på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), kompetensområdesansvarig idrottsfysiologi avdelningen Elitidrottsstöd Riksidrottsförbundet samt ansvarig för Riksidrottsförbundets Laboratorium för Prestationsutveckling på Bosön.

 

Kriterier för deltagare

För att du ska vara behörig att delta behöver du uppnå följande kriterier:

  • Du ska vara uthållighetstränad (minst 10 timmar uthållighetsträning per vecka)
  • Van vid cykelträning (utomhus eller inomhus)
  • Frisk kvinna eller man i åldern 20 – 45 år
  • Skadefri
  • Ej konsumera kosttillskott under studieperioden.
  • Drogfri (exempelvis rökning, snus, antiinflammatorisk medicinering med mera)
  • Du ska kunna avstå från tävlingar under studieperioden
  • Du ska svara negativt på dopingtest
  • Inneha en egen pulsklocka och wattmätare
  • Kunna träna på Bosön

 

Urval

Urvalet till studien kommer att baseras på din prestation under ett tre minuters maximalt arbete på en ergometercykel. Väl uttagen till studien blir du slumpmässigt tilldelad en grupptillhörighet, antingen kolmonoxidgrupp, höghöjdsgrupp eller kontrollgrupp. Oavsett grupptillhörighet genomför du samma tester och träningspass som övriga deltagare.

 

Träningsupplägg och period för genomförande

 • Träningsupplägget består av övervakade högintensiva träningspass a 45-60 minuter på ergometercykel under tre veckor där tester genomförs veckorna innan och efter träningsperioden. Utöver de övervakade träningspassen bibehåller du på egen hand den träningsvolym du är van vid, men undviker intensiv träning.
 • Studien kommer genomföras under perioden september-oktober 2021.

 

Prover och tester under studien

Följande tester och prover kommer genomföras för att utvärdera träningseffekten och fysiologiska anpassningar:

 • Prestation vid time-trial
 • Maximal syreupptagningsförmåga
 • Arbetsekonomi
 • Critical power
 • Kroppssammansättning
 • Blodprov (Hemoglobinmassa m.m.)
 • Urinprov (Doping)
 • Muskelvävnadsprov

Vid fullbordat studiedeltagande får du ta del av resultat från dina genomförda tester och viss ekonomisk ersättning utgår. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagande.

 

Vill du delta?

Om du är intresserad av att delta, fyll i formuläret via länken nedan för att ansöka. Du kommer sedan bli kontaktad om du är är aktuell för att delta i urvalsprocessen.

Ansökningsformulär