Arbetsgivaralliansens stipendium för ledarskapsprogram

Om stipendiet

Arbetsgivaralliansens stipendium för specialidrottsförbunds medverkan i Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2022/23

Tack vare samarbete med Arbetsgivaralliansen har du som chef eller ledare möjlighet att söka stipendium för Idrottens ledarskaps- och managementprogram. Stipendiet syftar till att skapa ett ännu mer inkluderande ledarskapsprogram och därmed ge förutsättningar för en än mer inkluderande idrottsrörelse. Genom att sänka den ekonomiska tröskeln hoppas vi kunna öppna upp för att fler strategiska ledare ska få förutsättningar att både utmanas och stärkas i sin roll.

Längtar du efter att öka din egen kompetens- och prestationsutveckling i en stödjande och energisk miljö och samtidigt ha tid för reflektion? Är kostnaden ett hinder för dig? Sök då ett av våra tre stipendier!

Syfte med stipendiet

Syftet är att stärka det strategiska ledarskapet inom idrottsrörelsen genom att möjliggöra kompentensutveckling för chefer och ledare där ekonomi kan vara ett hinder.

Vem är utbildningen för?

Stipendiet riktar sig till specialidrottsförbund och i urvalsprocessen kommer ekonomiskt svagare förbund att prioriteras.

Programmet vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag har ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra i någon form. De du leder kan vara anställda, ideella eller en mix av båda. Ditt verksamhetsansvar kan vara både med och utan formellt/linjärt personalansvar. Inom ramen för programmet använder vi ett standardiserat feedbackunderlag, där de som du leder ger dig återkoppling på ditt sätt att leda. En förutsättning för att delta är därför att du genom ditt ledarskap påverkar minst fyra personer.

Ansökan stipendium

Stipendiet är på 22 000 kronor och innebär att du betalar en subventionerad deltagaravgift på 12 000 kronor. Stipendiet är personligt och kan bara användas till deltagande i Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2022/23. Maximalt tre stipendier kan beviljas och utses av en styrgrupp, se nedan.

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna och Arbetsgivaralliansen 

Fakta

Nyhet! Möjlighet att ansöka om tre stipendium för specialidrottsförbund anslutna till Riksidrottsförbundet.

Datum och tid:

10 internatdygn. Oktober 2022 - januari 2023

Ansök senast:

15 maj

Kontaktperson

Johanna S:t Clair Renard
Projekt- och processledare

Ansökan och antagningskrav 

Ansökan

Ansökan för stipendiet är öppen till 15 maj och besked angående antagna till stipendiet ges senast 10 juni.
Om du inte erhåller stipendiet och vill fortsatt söka till Idrottens ledarskaps- och management så är den anmälan öppen till 31 aug.
Vi eftersträvar en mångfald av deltagare och kommer efter sista anmälningsdag att genomföra personliga intervjuer med de som uppfyller kriterierna.

Ansök här

Ansökan kommer att behandlas av styrgrupp:

• Hans-Göran Elo Förbundsdirektör Arbetsgivaralliansen

• Maria Förhandlingschef Arbetsgivaralliansen

• Sofia Kärrå Chef Utbildning och folkbildningsstöd RF/SISU

• Johanna S.t Clair Renard Projekt/processledare RF/SISU samt programledare Idrottens ledarskaps- och managementprogram

Avbokning

Anmälan är bindande och full betalning utgår från och med 6 veckor innan kursstart. Det gäller förutsatt att du får stipendium och blir antagen.
Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Vad kostar utbildningen? 

Att bli beviljad ett stipendium innebär att du betalar en subventionerad deltagaravgift på 12 000 kronor jämfört med ordinarie kostnad på 34 000 kronor.

Stipendiet med den subventionerade kostnaden inkluderar hela programmet på 10 dygn med boende och mat. Resor bekostas av respektive specialidrottsförbund eller deltagaren själv.

Övrig information

Läs mer och se programmet i sin helhet

Arbetsgivaralliansen samarbetar tillsammans med idrottsrörelsen för att synliggöra och stärka arbetsgivarrollen samt att bli mer kända inom idrotten.

Referenser

"Jag kommer hem med ett helt annat perspektiv. Vissa problemformuleringar också och andra lösningar jämför med vad jag instinktivt hade kommit fram till. "
Tommy Eliasson Winter, Alpin chef Svenska Skidförbundet Deltagare Idrottens ledarskaps- och managementutbildning

Fler utbildningar

Tränarutbildning

1 år, Heltidsstudier
Tränarutbildningen är en ettårig eftergymnasial utbildning på Bosön idrottsfolkhögskola. Utbildningen varvar teori och praktik i en unik miljö.
Läs mer

Elitidrottsutbildning

1 år, Heltidsstudier
Elitidrottsutbildning är en skräddarsydd utbildning för dig som vill fortsätta din utveckling och ta nästa steg i din elitidrottskarriär efter...
Läs mer

Idrottskonsulentutbildning

2 år, Heltidsstudier
Idrottskonsulentutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill påverka idrottsrörelsen och jobba med utveckling, administration eller föreningsutveckling.
Läs mer

Allmän kurs Idrott

1-2 år, Heltidsstudier
Allmän kurs Idrott är en utbildning för dig som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg och som har idrott och hälsa som...
Läs mer

Allmän kurs Idrott distans

1-2 år, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill komplettera dina gymnasiebetyg. Distansstudier passar dig som vill kunna styra din egen tid, till...
Läs mer

Nätverk för valberedning specialidrottsförbund

1 år, Deltidsstudier
I nätverket får du tillfälle att utforska hur valberedningens arbete kan utvecklas och kvalitetssäkras ur ett normmedvetet perspektiv, ta del...
Läs mer

Ordförandenätverk

1 år, Deltidsstudier
Kompetensutvecklingsnätverket har till syfte att erbjuda ett eget rum för ordförande inom svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring...
Läs mer

Nätverk för hållbar utveckling i specialidrottsförbund

1 år
Det här är nätverket för dig som arbetar med hållbarhet inom specialidrottsförbund. Du kan vara generalsekreterare, sakkunnig eller ansvarig. I...
Läs mer

Nätverksträff – Från start till mål

1 dag
Vilken kunskap bör idrottaren ha med sig in i mästerskapet? Vad är viktigt att jobba med på plats? Detta är...
Läs mer

Idrottens ledarskaps- managementprogram

1 år, Deltidsstudier
Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett...
Läs mer

Arbetsgivaralliansens stipendium för ledarskapsprogram

1 år, Deltidsstudier
Arbetsgivaralliansens stipendium för specialidrottsförbunds medverkan i Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2022/23
Läs mer

Nätverk generalsekreterare

1 år, Deltidsstudier
Syftet är att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom den svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

19 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

SF-nätverket för barn- och ungdomsidrott

4 dagar, Heltidsstudier
Nätverket för SF-representanter med strategiskt utvecklingsansvar inom barn- och ungdomsidrott är ett forum för personlig utveckling och stärkta relationer vilket...
Läs mer

Mentorprogram 2021/22

1 år, Deltidsstudier
Genom mentorskap kan du få hjälp att navigera och få stöd i ditt ledarskap. Hur får du som ledare perspektiv,...
Läs mer

Nätverk för kvinnor i landslagsledning

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer

Konferens: Barn- och ungdomsidrott

2 dagar, Heltidsstudier
En två dagar lång mötesplats på temat trygga och hållbara utvecklingsmiljöer med syfte att erbjuda erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för personer...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Ledarskapsfrågor är under ständig utveckling. Varje ledare och ledning behöver därför ha strategier för att möta och hantera nya utmaningar. Idrottens...
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Nätverksträff – tema tester, träning och mätmetoder

1 dag
Riksidrottsförbundet, avdelningen Elitidrottsstöd erbjuder en spännande dag inom prestationsutveckling med fokus på tester och mätmetoder.
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år, Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

2 dagar, Deltidsstudier
Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre arbetsgivare....
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Digital

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Stockholm

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Nordic International Leadership Program

1 år, Deltidsstudier
Nordic International Leadership (NILE) är ett skräddarskytt program som genomförs i syfte att stärka och stötta svenska internationella delegater. Det...
Läs mer

Nätverk presschefer

1 dag, Deltidsstudier
Nätverket är till för att stärka dig i rollen som pressansvarig inom idrottsrörelsen. Som deltagare får du möjlighet till erfarenhetsutbyte...
Läs mer

Idrottens elittränarutbildning (ETU)

2 år, Deltidsstudier
Ett tränar- och ledarskap med hög kvalitet är en mycket viktig faktor för utveckling och framgång inom elitidrotten. Det är...
Läs mer

Processledning i teori och praktik

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning i teori och praktik introducerar dig som blivande processledare i processledning som ett förhållningssätt i dina möten med idrotten.
Läs mer

Processledning – Avancerad

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning Avancerad ger dig som processledare möjlighet att fördjupa dina kunskaper i processledning inom idrottens sammanhang. 
Läs mer

Internationella nätverket Greta

1 dag, Heltidsstudier
Ett nätverk för kvinnliga internationella representanter med möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärka sig i sin internationella roll.
Läs mer

Digital nätverksträff i coaching/ledarskap

1 dag
SF uttrycker i olika sammanhang stora behov av fortbildning och utveckling av tränare och ledare inom området ledarskap och coaching....
Läs mer