Golf Management i hybrida organisationer för föreningsanställda

Om utbildningen

Golf Mangement i hybrida organisationer för föreningsanställda är en skräddarsydd utbildning för dig som idag arbeter med administration inom en golfklubb och vill höja din kompetens och på så sätt bli en viktig del i klubben och företagets utveckling.

Syfte

Syftet med utbildningen är att utveckla dig själv och ditt arbetssätt i din roll som föreningsanställd i en golfklubb. Att ge möjlighet till ökad kunskap kring organisation, verksamhet och management. Att med ökad kompetens bli en viktig resurs i arbetet med att utveckla klubben och dess medlemmar.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar på kansliet i en golfklubb och sköter stora delar av det administrativa arbetet.

 

Mål efter genomför utbildning

Efter genomförd utbildning har du fått ett bättre helhetsperspektiv och kan på så sätt prioritera bättre bland kansliets alla uppgifter. Du har mer kunskap och verktyg för att kunna planera, genomföra och utvärdera olika arbetsprocesser i samråd med ledning och styrelse. Du vet mer om behoven hos klubbens alla målgrupper och hur du skall kommunicera med dessa.

 

Omfattning och form

Utbildningen pågår i totalt 16 veckor mellan oktober 2020 och mars 2021. Utbildningen sker i huvudsak på distans och är beräknad på cirka 20 studietimmar/vecka. Stora delar av den tiden styr deltagaren själv över, kombinerat med några fasta tider för online undervisning. Utbildningen innehåller två obligatoriska tvådagars fysiska träffar på Bosön. Där finns möjlighet att boka boende och övernatta om du reser långt.

Kost och logi

Du eller din förening står för resorna till och från Bosön, samt kost och logi under träffarna.

 

Utbildningsanordnare

Bosön Idrottsfolkhögskola i samarbete med GAF och SGF

Fakta

Datum och tid:

Träffar den 14 oktober 2020 och den 25 februari 2021, däremellan distansstudier

Plats:

Bosön, 181 47 Lidingö

Kurslängd:

16 veckor

Kostnad:

Undervisningen är kostnadsfri men en kostnad för kurslitteratur tillkommer med ett maxbelopp på 650 kronor

Ansök senast:

23 september 2020

Kontaktperson

Michael Brobeck
Lärare
Lina Oljeqvist
Administratör/Studerandeservice Bosön Idrottsfolkhögskola

Ansökan och antagningskrav

Förkunskaper

Du arbetar idag på ett golfkansli och tar med dig de kunskaper och erfarenheter som du har utifrån ditt arbete på klubben. Under utbildningen kommer du att få uppgifter att jobba med som du direkt kan använda i ditt vanliga arbete. Du kanske har deltagit i GUA, HUA, GIT utbildning eller deltagit på golfträffar/utbildningsdagar tidigare med GAF och vill gå vidare i din utveckling.

 

Examination och kurskrav

För godkänd på utbildningen krävs aktivt deltagande på online undervisningen, de två fysisk träffarna och godkända inlämningsuppgifter

 

Antagning och urvalsprocess
Maxantal kursdeltagare är 30. Först till kvarn. 

 

Avbokning
Avbokning senast två veckor innan utbildningen startar (30 september).

Övrig information

Utbildningen startar onsdagen den 14 oktober klockan 10.00 på Bosön Idrottsfolkhögskola, Lidingö och kommer att avslutas torsdagen den 25 februari 2021 på samma ställe.

 

Kursinnehåll

Svensk Idrotts organisation 50 timmar

 • Strategi 2025 – koppla till respektive förening
 • Golfens jämställdhetsarbete vision 50/50
 • Vilket stöd/hjälp kan vi förvänta oss från SDF, SF, RF, SISU
 • Golfklubben – stadgar/policys/verksamhetsplan/vision/värdegrund
 • Medlemskapet
 • Årsmöte/valberedning
 • Golfens nytta i samhället 

Idrottsjuridik 45 timmar                                                           

 • Idrottsavtal/kontrakt
 • Arbetsrätt inriktning idrott
 • Medlemmars rättigheter/skyldigheter
 • Demokratifrågan
 • Skillnad ideell förening – bolag
 • Olika case

 Ekonomi 40 timmar

 • Budget
 • Bokföring
 • Skatter
 • Bidrag
 • Avgifter
 • Löner
 • Arvoden

IT system 45 timmar

 • GIT
 • Idrott Online
 • Hemsida

Effektiv administration 40 timmar

 • Hur jobba effektivt och strategiskt
 • Årshjul/planering
 • Skapa rutiner/system
 • Basadministrativa program

Marknadsföring 35 timmar

 • Hur kommunicera med olika målgrupper – medlemmar, kommunen och partners
 • Vad är viktigt att tänka på när vi skall marknadsföra vår förening/evenemang
 • Intern/extern marknadsföring via hemsida/nyhetsbrev/sociala medier
 • Vad tänka på för att vi skall synas
 • Gäst och medlemsvård via Players 1th

Ledarskap/Kommunikation 25 timmar

 • Mina styrkor/utmaningar
 • Prata inför grupp
 • Hur skapa ideellt engagemang
 • Hur skapa en familjär/utvecklande miljö
 • Medarbetarskap
 • Arbetsmiljö
 • Hur planera ett möte
 • Organisationens interna och externa kommunikation

Fler utbildningar

Show- och musikalutbildning

25 dagar, Deltidsstudier
Allt eller inget från ”Hairspray” till ”Grease”. Annorlunda scenträning! Våga utmana dig själv! Var delaktig i vårt 10 års jubileum...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla lyfter aktuella frågor och ny forskning inom ledarskap och organisering inom civilsamhället och särskilt inom...
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Fördjupning i normkritik och inkludering

1 år, Deltidsstudier
Målet för idrottsrörelsens strategi 2025 är att spegla det svenska samhället och inkludera så många som möjligt. Efterfrågan på kunskapshöjning...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

23 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Golf Management i hybrida organisationer för föreningsanställda

16 veckor, Deltidsstudier
Golf Mangement i hybrida organisationer för föreningsanställda är en skräddarsydd utbildning för dig som idag arbeter med administration inom en...
Läs mer

Fortsättningsutbildning för utbildare

1-3 dagar
Som utbildaren har du en viktig roll för att göra utbildningstillfällen intressanta och skapa förutsättningar för lärande. För att du...
Läs mer

Grundutbildning för utbildare

1-3 dagar
En utbildning för dig som är eller ska bli utbildare inom idrotten.
Läs mer

Seniorkurs – Lev väl

1 år, Deltidsstudier
Är du pensionär med intresse för ett aktivt och hälsosamt liv i gemenskap med andra?
Läs mer