Fördjupning i normkritik och inkludering

Om utbildningen

Utbildningen är en fortsättning och fördjupning av ”5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott”. Utbildningen genomförs vid åtta tillfällen med ett tema för respektive tillfälle som sätter fokus på teori och praktik samt är speciellt anpassad för idrottsrörelsen.

Syfte

Efter genomförd utbildning kommer du lättare se trösklar och strukturella hinder i verksamheten som du kan verka för att sänka eller ta bort. Du kommer få möjligheten att fördjupa dina kunskaper i intersektionalitet samt förståelse för normer, vithetsnormen, rasism, språk och diskriminering.

Vem är utbildningen för?

RF-SISU distrikt och utvalda specialidrottsförbund.

Det här får du

Utbildningen genomförs vid åtta tillfällen med ett tema för respektive tillfälle som sätter fokus på teori och praktik samt är speciellt anpassad för idrottsrörelsen. Deltagandet i utbildningen sker i sin helhet och det är därmed inte möjlig att ta del av endast enstaka tillfällen. 

  •  Normkritik (normkritik omnämns ibland som normmedvetenhet inom idrotten)
  •  Språk och diskriminering
  •  Intersektionalitet/normkritik i praktiken
  •  Rasism och vithetsnorm
  • Genus och sexualitet
  • Funktionalitet
  •  Klass och resurser
  • Implementering

Utbildningsanordnare

Utbildningen genomförs av RF/SISU i samarbete med Bosön Idrottsfolkhögskola och Mångkulturellt Centrum.

Fakta

Utbildningen startar oktober 2020

Datum och tid:

Oktober 2020 - maj 2021

Undervisningstid:

Dagtid

Plats:

Utbildningen sker digitalt

Kurslängd:

8 dagar

Kostnad:

Kostnadsfri

Ansök senast:

Anmälan är stängd

Kontaktperson

Lillemor Lindell
Samordnare och verksamhetsutvecklare
Sofia B Karlsson
Utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du behöver ha genomfört nedanstående utbildning eller motsvarande.

  • ”5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott”
  • Fördjupning normer och trösklar med fokus på etnicitet – webbinarium. För dig som inte deltog i tidigare genomförda webbinarium kontakta distriktets koordinator eller Lillemor Lindell för tillträde till inspelade föreläsningar för egenstudier eller i grupp.

Anmälan

Anmälan är stängd.

 

 

 

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen bekostas av RF/SISU men är kostnadsfri för dig som deltagare.

Övrig information

Nedan hittar du tips på sommarläsning som intro till kursen.

Bromseth, Janne, 2019: Normkritisk pedagogik – Rötter och fötter. I: Lotta Björkman & Janne Bromseth (red.), Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. S. 41-68

Åkesson, Emilia, 2019: Hur kan kroppsmateriella perspektiv bidra till den normkritiska pedagogiken. I: Lotta Björkman & Janne Bromseth (red.), Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. S. 95-119.

Björkman, Lotta, 2019: Om att förstå det vi inte förstår för att bättre kunna förstå – så att vi kan nå dit vi vill – egentligen. I: Lotta Björkman & Janne Bromseth (red.), Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. S. 123-158.

Norell, Anja, Nygård, Marit, 2019: De normkritiska pedagogerna i mellanrummen. I: Lotta Björkman & Janne Bromseth (red.), Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. S. 309-330.

Bylund, Christine, 2014: ”Till slut hade jag lärt mig så bra att ingen tyckte jag var konstig längre.” Intersektionella förståelser av passering och funktion utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. (Kandidatuppsats i genusvetenskap). Stockholm: Stockholms universitet. Tillgänglig på internet

Hübinette, Tobias, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales, 2012: Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning. I: Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (red.), Om ras och vithet i det samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum. S. 11–36.

Rosales, René León, 2014: ”Där är alla svenskar, inte en enda är svartskalle”. Svenskhetsnorm i en multietnisk skola. I: Lena Martinsson & Eva Reimers (red.), Skola i normer. Andra upplagan. Malmö: Gleerups. S. 151–188.

Wojahn, Daniel, 2015: Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 92). Uppsala: Uppsala universitet. S. 15–34.
Tillgänglig på internet

 

 

 

Fler utbildningar

Elitidrottsutbildning

1 år, Heltidsstudier
Elitidrottsutbildning är en skräddarsydd utbildning för dig som vill fortsätta din utveckling och ta nästa steg i din elitidrottskarriär efter...
Läs mer

Idrottskonsulentutbildning

2 år, Heltidsstudier
Idrottskonsulentutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill påverka idrottsrörelsen och jobba med utveckling, administration eller föreningsutveckling.
Läs mer

Tränarutbildning

1 år, Heltidsstudier
Tränarutbildningen är en ettårig eftergymnasial utbildning på Bosön idrottsfolkhögskola. Utbildningen varvar teori och praktik i en unik miljö.
Läs mer

Valberedningen 2025

1 dag, Heltidsstudier
Du som valberedare är avgörande i arbetet mot en mer jämställd och inkluderande idrottsrörelse.
Läs mer

SF-nätverket för barn- och ungdomsidrott

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverket för SF-representanter med strategiskt utvecklingsansvar inom barn- och ungdomsidrott är ett forum för personlig utveckling och stärkta relationer vilket...
Läs mer

Mentorprogram 2021/22

1 år, Deltidsstudier
Genom mentorskap kan du få hjälp att navigera och få stöd i ditt ledarskap. Hur får du som ledare perspektiv,...
Läs mer

Nätverk kvinnor i landslagsledning

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer

Konferens: Barn- och ungdomsidrott

2 dag, Heltidsstudier
En två dagar lång mötesplats på temat trygga och hållbara utvecklingsmiljöer med syfte att erbjuda erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för personer...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Ledarskapsfrågor är under ständig utveckling. Varje ledare och ledning behöver därför ständigt ha strategier för att möta och hantera nya utmaningar....
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Ordförandenätverk 2021

1 år, Deltidsstudier
Kompetensutvecklingsnätverket har till syfte att erbjuda ett eget rum för ordförande inom svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring...
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år, Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Nätverk generalsekreterare

1 år, Deltidsstudier
Syftet är att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom den svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor...
Läs mer

Grundutbildning internationella representanter

4 dagar, Heltidsstudier
Den här utbildningen ger en inblick i den internationella världen inom idrotten. Hur är internationell idrott organiserad, vad innebär det...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

18 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Idrottens ledarskaps- managementprogram

1 år, Deltidsstudier
Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett...
Läs mer

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

3 dagar, Deltidsstudier
Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre arbetsgivare.
Läs mer

Idrottens fystränarutbildning

18 dagar, Deltidsstudier
Är du aktiv tränare med passion för fysisk träning och känner ett behov av att spetsa dina kunskaper? Då är...
Läs mer

Fördjupning i normkritik och inkludering

1 år, Deltidsstudier
Målet för idrottsrörelsens strategi 2025 är att spegla det svenska samhället och inkludera så många som möjligt. Efterfrågan på kunskapshöjning...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Malmö

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Stockholm

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Nordic International Leadership Program

1 år, Deltidsstudier
Nordic International Leadership (NILE) är ett skräddarskytt program som genomförs i syfte att stärka och stötta svenska internationella delegater. Det...
Läs mer

Nätverk presschefer

1 dag, Deltidsstudier
Nätverket är till för att stärka dig i rollen som pressansvarig inom idrottsrörelsen. Som deltagare får du möjlighet till erfarenhetsutbyte...
Läs mer

Allmän kurs Idrott distans

1-2 år, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill komplettera dina gymnasiebetyg. Distansstudier passar dig som vill kunna styra din egen tid, till...
Läs mer

Allmän kurs Idrott

1-2 år, Heltidsstudier
Allmän kurs Idrott är en utbildning för dig som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg och som har idrott och hälsa som...
Läs mer

Idrottens elittränarutbildning

1 år, Deltidsstudier
Idrottens elittränarutbildning (ETU) är ett ettårigt ledarskapsprogram för dig som vill prestera, testa gränser och leda svensk idrott till fler...
Läs mer

Processledning i teori och praktik

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning i teori och praktik introducerar dig som blivande processledare i processledning som ett förhållningssätt i dina möten med idrotten.
Läs mer

Internationella nätverket Greta

1 dag, Heltidsstudier
Ett nätverk för kvinnliga internationella representanter med möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärka sig i sin internationella roll.
Läs mer