Fördjupning i normkritik och inkludering

Om utbildningen

Utbildningen är en fortsättning och fördjupning av ”5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott”. Utbildningen genomförs vid åtta tillfällen med ett tema för respektive tillfälle som sätter fokus på teori och praktik samt är speciellt anpassad för idrottsrörelsen.

Syfte

Efter genomförd utbildning kommer du lättare se trösklar och strukturella hinder i verksamheten som du kan verka för att sänka eller ta bort. Du kommer få möjligheten att fördjupa dina kunskaper i intersektionalitet samt förståelse för normer, vithetsnormen, rasism, språk och diskriminering.

Vem är utbildningen för?

RF-SISU distrikt och utvalda specialidrottsförbund.

Det här får du

Utbildningen genomförs vid åtta tillfällen med ett tema för respektive tillfälle som sätter fokus på teori och praktik samt är speciellt anpassad för idrottsrörelsen. Deltagandet i utbildningen sker i sin helhet och det är därmed inte möjlig att ta del av endast enstaka tillfällen. 

  •  Normkritik (normkritik omnämns ibland som normmedvetenhet inom idrotten)
  •  Språk och diskriminering
  •  Intersektionalitet/normkritik i praktiken
  •  Rasism och vithetsnorm
  • Genus och sexualitet
  • Funktionalitet
  •  Klass och resurser
  • Implementering

Utbildningsanordnare

Utbildningen genomförs av RF/SISU i samarbete med Bosön Idrottsfolkhögskola och Mångkulturellt Centrum.

Fakta

Utbildningen startar oktober 2020

Datum och tid:

Oktober 2020 - maj 2021

Undervisningstid:

Dagtid

Plats:

Utbildningen sker digitalt

Kurslängd:

8 dagar

Kostnad:

Kostnadsfri

Ansök senast:

Anmälan öppnar inom kort

Kontaktperson

Lillemor Lindell
Samordnare och verksamhetsutvecklare
Sofia B Karlsson
Utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du behöver ha genomfört nedanstående utbildning eller motsvarande.

  • ”5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott” 
  • Fördjupning normer och trösklar med fokus på etnicitet – webbinarium. För dig som inte deltog i tidigare genomförda webbinarium kontakta distriktets koordinator eller Lillemor Lindell för tillträde till inspelade föreläsningar för egenstudier eller i grupp.

Anmälan

Anmälan öppnar inom kort.

 

 

 

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen bekostas av RF/SISU men är kostnadsfri för dig som deltagare.

Övrig information

Nedan hittar du tips på sommarläsning som intro till kursen.

Bromseth, Janne, 2019: Normkritisk pedagogik – Rötter och fötter. I: Lotta Björkman & Janne Bromseth (red.), Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. S. 41-68

Åkesson, Emilia, 2019: Hur kan kroppsmateriella perspektiv bidra till den normkritiska pedagogiken. I: Lotta Björkman & Janne Bromseth (red.), Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. S. 95-119.

Björkman, Lotta, 2019: Om att förstå det vi inte förstår för att bättre kunna förstå – så att vi kan nå dit vi vill – egentligen. I: Lotta Björkman & Janne Bromseth (red.), Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. S. 123-158.

Norell, Anja, Nygård, Marit, 2019: De normkritiska pedagogerna i mellanrummen. I: Lotta Björkman & Janne Bromseth (red.), Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. S. 309-330.

Bylund, Christine, 2014: ”Till slut hade jag lärt mig så bra att ingen tyckte jag var konstig längre.” Intersektionella förståelser av passering och funktion utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. (Kandidatuppsats i genusvetenskap). Stockholm: Stockholms universitet. Tillgänglig på internet

Hübinette, Tobias, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales, 2012: Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning. I: Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (red.), Om ras och vithet i det samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum. S. 11–36.

Rosales, René León, 2014: ”Där är alla svenskar, inte en enda är svartskalle”. Svenskhetsnorm i en multietnisk skola. I: Lena Martinsson & Eva Reimers (red.), Skola i normer. Andra upplagan. Malmö: Gleerups. S. 151–188.

Wojahn, Daniel, 2015: Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 92). Uppsala: Uppsala universitet. S. 15–34.
Tillgänglig på internet

 

 

 

Fler utbildningar

Show- och musikalutbildning

25 dagar, Deltidsstudier
Allt eller inget från ”Hairspray” till ”Grease”. Annorlunda scenträning! Våga utmana dig själv! Var delaktig i vårt 10 års jubileum...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla lyfter aktuella frågor och ny forskning inom ledarskap och organisering inom civilsamhället och särskilt inom...
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Fördjupning i normkritik och inkludering

1 år, Deltidsstudier
Målet för idrottsrörelsens strategi 2025 är att spegla det svenska samhället och inkludera så många som möjligt. Efterfrågan på kunskapshöjning...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

23 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Golf Management i hybrida organisationer för föreningsanställda

16 veckor, Deltidsstudier
Golf Mangement i hybrida organisationer för föreningsanställda är en skräddarsydd utbildning för dig som idag arbeter med administration inom en...
Läs mer

Fortsättningsutbildning för utbildare

1-3 dagar
Som utbildaren har du en viktig roll för att göra utbildningstillfällen intressanta och skapa förutsättningar för lärande. För att du...
Läs mer

Grundutbildning för utbildare

1-3 dagar
En utbildning för dig som är eller ska bli utbildare inom idrotten.
Läs mer

Seniorkurs – Lev väl

1 år, Deltidsstudier
Är du pensionär med intresse för ett aktivt och hälsosamt liv i gemenskap med andra?
Läs mer