Idékonferens: Den moderna föreningen engagerar

Om konferensen

Idékonferensens fokus ligger på att utmana befintliga strukturer och forum för påverkan och delaktighet. Vi kommer med teorin som utgångspunkt skapa förutsättningar för praktiskt ”görande”. Genomgående teman är: medlemskapet, organiseringen och engagemanget. Dessa bearbetas i form av storgruppsföreläsningar, seminarier samt gemensamma sparringsessioner.

Syfte

Syftet med idékonferensen är att undersöka, utforska och möjliggöra samspelet mellan engagemang och den ideella föreningens demokratiska processer.
Målsättningen med idékonferensen är att skapa bättre förutsättningar för specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt att arbeta med utvecklingsresan Den moderna föreningen engagerar.

Vem är utbildningen för?

Idrottskonsulenter från RF/SISU-distrikten med ansvar för området föreningskunskap samt idrottskonsulenter med fokus på föreningsutveckling.
Anställda och förtroendevalda i Specialidrottsförbund med ansvar och intresse för att skapa förutsättningar för ”Den moderna föreningen engagerar”.

Det här får du:

Förväntade effekter av Idékonferensen:

  • Ökad kunskap kring vad som behöver ske i idrottsföreningen för att skapa förutsättningar för engagemang hos dagens och framtidens (förenings)människa.
  • Ökad kompetens i syfte att skapa förutsättningar och stödja föreningar i fortsatt arbete med att utmana befintliga strukturer och forum för påverkan och delaktighet.

Kost och logi

Platsen för Idékonferensen är Bosön, Stockholm. Priset inkluderar del i dubbelrum och helpension.

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna i samverkan med Bosön Idrottsfolkhögskola.

 

Fakta

Datum och tid:

16 - 17 september

Undervisningstid:

Vardag dagtid

Plats:

Bosön, 181 47 Lidingö

Kurslängd:

2 dagar

Kursavgift:

995kr

Kontaktperson

Kristoffer Berg
Process- och projektledare
Sofia Kärrå
Process- och projektledare

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Som deltagare har du förberett dig genom att ta del av:

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025/ i allmänhet och utvecklingsresan “Den moderna föreningen engagerar” i synnerhet.

Introduktionsutbildning för föreningsledare, www.foreningsledare.se/intro

Anmälan

Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 15 juni 2020
Anmäl dig här

Avbokning

Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Vad kostar utbildningen? 

Kostnader 995 kr. Priset inkluderar del i dubbelrum och helpension.(deltagaren står för sina resor)

Övrig information

Först till kvarn gäller med förbehåll att konferensdeltagare med långväga resväg kommer att prioriteras för boende på Bosön. Samt att en jämn fördelning mellan Idrottskonsulenter från RF/SISU-distrikt och anställda och förtroendevalda från Specialidrottsförbund kommer prioriteras om det blir full beläggning.

Fler utbildningar

Fortsättningsutbildning för utbildare

1-3 dag
Utbildaren har en viktig roll för att göra utbildningen så bra som möjligt och ge bästa möjliga förutsättningar för lärande....
Läs mer

Grundutbildning för utbildare

1-3 dag
En utbildarutbildning som riktar sig till dig som ska bli utbildare för RF SISU:s idrottsövergripande utbildning ”Grundutbildning för tränare”.
Läs mer

Senior kurs – Lev väl

1 år, Deltidsstudier
Är du pensionär med intresse för ett aktivt och hälsosamt liv i gemenskap med andra?
Läs mer

Samverkanskurs

Enligt ök. dag
Samverkan med Bosön Idrottsfolkhögskolan kan ge möjlighet till kompetensutveckling, rådgivning och kostnadstäckning för föreläsare, nästan kostnadsfritt.
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år, Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Idékonferens: Den moderna föreningen engagerar

2 dagar, Heltidsstudier
Idrott i förening är ett av idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025. Historiskt har föreningsformen simultant varit en språngbräda för såväl...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Malmö

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Bosön

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Nätverk kvinnor i landslagsledning

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer