Idékonferens: Den moderna föreningen engagerar

Om konferensen

Idékonferensens fokus ligger på att utmana befintliga strukturer och forum för påverkan och delaktighet. Vi kommer med teorin som utgångspunkt skapa förutsättningar för praktiskt ”görande”. Genomgående teman är: medlemskapet, organiseringen och engagemanget. Dessa bearbetas i form av storgruppsföreläsningar, seminarier samt gemensamma sparringsessioner.

Syfte

Syftet med idékonferensen är att undersöka, utforska och möjliggöra samspelet mellan engagemang och den ideella föreningens demokratiska processer.
Målsättningen med idékonferensen är att skapa bättre förutsättningar för specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt att arbeta med utvecklingsresan Den moderna föreningen engagerar.

Vem är utbildningen för?

Idrottskonsulenter från RF/SISU-distrikten med ansvar för området föreningskunskap samt idrottskonsulenter med fokus på föreningsutveckling.
Anställda och förtroendevalda i Specialidrottsförbund med ansvar och intresse för att skapa förutsättningar för ”Den moderna föreningen engagerar”.

Det här får du:

Förväntade effekter av Idékonferensen:

  • Ökad kunskap kring vad som behöver ske i idrottsföreningen för att skapa förutsättningar för engagemang hos dagens och framtidens (förenings)människa.
  • Ökad kompetens i syfte att skapa förutsättningar och stödja föreningar i fortsatt arbete med att utmana befintliga strukturer och forum för påverkan och delaktighet.

Kost och logi

Idékonferens- Den moderna föreningen engagerar kommer att genomföras på distans.

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna i samverkan med Bosön Idrottsfolkhögskola.

 

Fakta

Konferensen sker digitalt

Datum och tid:

16 - 17 september

Undervisningstid:

Vardag dagtid

Kurslängd:

2 dagar

Kontaktperson

Kristoffer Berg
Process- och projektledare
Sofia Kärrå
Process- och projektledare

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Som deltagare har du förberett dig genom att ta del av:

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025/ i allmänhet och utvecklingsresan “Den moderna föreningen engagerar” i synnerhet.

Introduktionsutbildning för föreningsledare, www.foreningsledare.se/intro

Anmälan

Anmälan är stängd.

Avbokning

Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Vad kostar utbildningen? 

Konferensen bekostas av RF/SISU men är kostnadsfri för dig som deltagare.

Övrig information

På grund av restriktioner och omständigheter kopplat till Corona/Covid19- epidemin kommer Idékonferens- Den moderna föreningen engagerar att genomföras helt och hållet på distans.
Datumet 16-17 september kvarstår men schemat för konferensen kommer att bestå av två halvdagar enligt nedan:

16 september 8:30 -12:30
17 september 8:30 -12:30

Fler utbildningar

Show- och musikalutbildning

25 dagar, Deltidsstudier
Allt eller inget från ”Hairspray” till ”Grease”. Annorlunda scenträning! Våga utmana dig själv! Var delaktig i vårt 10 års jubileum...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla lyfter aktuella frågor och ny forskning inom ledarskap och organisering inom civilsamhället och särskilt inom...
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Fördjupning i normkritik och inkludering

1 år, Deltidsstudier
Målet för idrottsrörelsens strategi 2025 är att spegla det svenska samhället och inkludera så många som möjligt. Efterfrågan på kunskapshöjning...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

23 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Golf Management i hybrida organisationer för föreningsanställda

16 veckor, Deltidsstudier
Golf Mangement i hybrida organisationer för föreningsanställda är en skräddarsydd utbildning för dig som idag arbeter med administration inom en...
Läs mer

Fortsättningsutbildning för utbildare

1-3 dagar
Som utbildaren har du en viktig roll för att göra utbildningstillfällen intressanta och skapa förutsättningar för lärande. För att du...
Läs mer

Grundutbildning för utbildare

1-3 dagar
En utbildning för dig som är eller ska bli utbildare inom idrotten.
Läs mer

Seniorkurs – Lev väl

1 år, Deltidsstudier
Är du pensionär med intresse för ett aktivt och hälsosamt liv i gemenskap med andra?
Läs mer