Biokemirummet

Biokemirummet

I biokemirummet finns basutrustning för att kunna genomföra analyser av bland annat blodprover. Här finns bland annat ett säkerhetsskåp för säker hantering av blodprover, mikroskop, vågar, centrifug och blodgasmätare. Med denna utrustning kan avancerade tester på våra atleter genomföras samt att det ger möjligheter för oss på Bosön att själva, eller tillsammans med externa forskare, bedriva mer avancerad forskning.