Idrottsmedicin

Det idrottsmedicinska arbetet syftar till att ge dig som idrottare förutsättningar att kunna prestera på toppen av din kapacitet, oberoende av skador eller sjukdom.

För att du ska kunna prestera på topp över tid arbetar vi med olika nivåer av prevention inom idrottsmedicin och bidrar till att du som aktiv får bästa möjliga omhändertagandet vid ohälsa. Inom ramen för Riksidrottsförbundets Elitidrottsstöd drivs arbetet med idrottsmedicin gentemot specifika idrotter, Specialidrottsförbund (SF), i form av utbildningsinsatser och screeningverksamhet utifrån vad de olika idrotterna efterfrågar. Dessa insatser utförs på Bosön och ute i landet.

På Bosön bedrivs kvalitativ och evidensbaserad fysioterapi inom områdena idrottsmedicin och OMT (ortopedisk manuell terapi). Det finns ett tvärvetenskapligt samarbete samt ett stort nätverk för att möjliggöra optimal sjukvård och säker återgång till idrott. Idrottsmiljön på Bosön ger möjlighet att följa dig som idrottare från skada hela vägen tillbaka till idrotten vilket ger fantastiska förutsättningar att hjälpa elitidrottare med ”Return to Sport”. Den idrottsmedicinska verksamhetens nära samarbete med det fysiologiska labbet och verksamheten i Framgångshallen ger stora möjligheter att sätta ihop testbatterier för att kontrollera att du som idrottare är redo att återgå till din idrott, samt att följa upp den fysiologiska statusen under rehabilitering.

 Prevention är en viktig del av idrottsmedicin och utgörs av olika utbildningsinsatser mot såväl Specialidrottsförbunden, klubbar, tränare och aktiva. Utbildningar sker i form av olika kurser, konferenser, föreläsningar och rent praktiska pass. Utbildningarna skräddarsys utefter behoven hos den specifika idrotten eller målgruppen utifrån tidigare erfarenheter, men också genom omvärldsbevakning på området och vad som tillkommit från den senaste forskningen. Slutligen arrangeras också idrottsmedicinska nätverksträffar där SF bjuds in till diskussion och vidareutveckling av stödet till idrotten.

För att lyckas inom idrottsmedicin och för att flytta fram Sveriges idrottsliga position samverkar vi  tvärvetenskapligt och med olika parter. Vi samverkar bland annat med olika lärosäten, internationell expertis och även med områden utanför idrotten.