Vad kännetecknar Bosöns utbildningar?

Kvalificerat lärande

Bosön utbildning erbjuder kvalificerat lärande som ger möjlighet till framgång och förflyttning inom till exempel ledarskap, elitidrott och hälsa. Här föds stjärnor och andra tar nya steg i livet.

Bosön utbildning kännetecknas av ett idé- och värderingsstyrt ledarskap. Det bottnar i tankar om idé, värderingar och vision, därtill även lärande, mod och engagemang. För att stödja och stärka dig i ditt lärande får du som deltagare utrymme för enskilda möten, eftertanke och reflektion. Vi utforskar tillsammans normer så att det som sägs och görs blir inkluderande snarare än exkluderande. Du som deltagare är en betydande del av din utbildning på Bosön, din aktiva medverkan och ditt engagemang är av yttersta vikt. Hos oss kommer du inte att sitta av tiden utan sannolikt känna att det är krävande och utmanande. Det är också ett av många kännetecken för bildning och utbildning på Bosön, att det är lustfyllt samtidigt som det ställer dig på tå.

Teorierna som används är etablerade och forskningsbaserade. Det finns även tydliga syften och mål för respektive utbildningstillfälle. Teori och praktik blandas för att snabbt kunna användas i vardagen – när den nya kunskapen sätts in i ett sammanhang skapar det möjlighet till förflyttning, den ger effekt. Utbildningarna på Bosön sker i samarbete med akademin samt andra utbildningsaktörer och har ett vetenskapligt råd. Det vetenskapliga rådet är behjälpliga med omvärldsbevakning, vetenskaplig granskning och att föreslå förbättringar för verksamheten. Utbudet är förankrat i civilsamhället och interagerar lika naturligt med offentliga institutioner såväl som företag. Majoriteten av utbildningarna är förlagda på Bosön medan en del sker runt om i landet.

Varje utbildning på Bosön sker processbaserat så att du som deltagare får pröva och ompröva idéer och resonemang. Det är ofta övernattning på Bosöns utbildningar. Detta skapar möjlighet till fysisk aktivitet och reflektion samt att ta in den unika miljö som Bosön är. Atmosfären upplevs inkluderande och prestigelös – träningsoveraller blandas på ett naturligt sätt med dräkter och kostymer.