Hälsa

Hälsa är ett brett område som kan beskrivas som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Ämnet genomsyrar all vår verksamhet och utbildning på Bosön.

Oavsett ålder eller nivå är en god hälsa viktigt. För ett hållbart liv är det bra att veta vad som påverkar ditt välmående. På Bosön återfinns ämnet hälsa i utbildningar, kurser och övriga aktiviteter som ett genomgående tema. Här främjas olika form av fysisk aktivitet som leder till en hälsosam livsstil.

Som ledare, utbildare eller expert får du kunskap i att leda och inspirera människor till att ta eget ansvar för sitt välmående och sin livsstil. Det kan vara både på individ-, grupp- eller organisationsnivå, det vill säga från att stärka den enskilda individens självkänsla till en bättre folkhälsa i samhället. Utgångspunkten i ämnet hälsa på Bosön är det egna ledarskapet där du förutsätts ha en en aktiv roll i ditt egna lärande. Beroende på vilken utbildning du väljer att studera fördjupas dina kunskaper inom bland annat massage, terapuetiskt stretching, näringslära, idrottspsykologi och livslångt idrottande.

På Bosön erbjuds du utbildningar inom hälsa baserat på forskning och beprövad erfarenhet. En stor del av lärandet sker genom rörelseglädje med drivkraften i att uppleva gemenskap och utvecklas tillsammans. Du får professionella verktyg för att främja skadeförebyggande idrottande, balans, kost och hållbar livsstil. Du får med dig särskild kunskap om den svenska idrottsrörelsen – dess värdegrund, organisation och framtid. Frågor som berörs är bland annat: hur vill fler människor, oavsett ambition, ålder eller andra förutsättningar, delta i idrotten? Hur ökar vi delaktighet och inkludering för att säkra folkhälsan? Vad händer i hjärnan vid långsiktig stress och vad blir konsekvenserna?

Kompetensutvecklingen inom hälsa är bred. Du fördjupar din kompetens för olika former av fysisk aktivitet, mentalt välmående, breddidrott och friskvård. På Bosön stärker du ditt inre ledarskap, din medvetenhet om vikten av en hälsosam livsstil och ett hållbart idrottande genom hela livet.