Civilsamhälle

Hur gör du för att leda och styra en förening eller en idéburen organisation i rätt riktning? Som ledare för en ideell förening är det till stor nytta och av betydelse att förstå civilsamhällets logiker, särarter och mervärde.

Föreningslivet kännetecknas av ett frivilligt deltagande och att verksamheten styrs av dess medlemmar utifrån ett gemensamt intresse och/eller gemensam värdegrund. Föreningslivet är en del av civilsamhället. Civilsamhället i sin tur är ett samlingsnamn för ideella föreningar, stiftelser, registrerade trossamfund, nätverk, upprop och andra aktörer. Vad alla dessa har gemensamt är initiativtagandet, där människor går samman av fri vilja och organiserar sig för att förbättra i sin egen eller andras vardag. Utöver idrottsrörelsen hör exempelvis scoutkårer, insamlingsorganisationer och social verksamhet som kvinnojourer hit.

Vilka likheter och skillnader finns det mellan att leda en förening, ett bolag eller en myndighet? Du som ledare, förtroendevald eller chef har en viktig roll när det kommer till föreningsutveckling och att bygga upp en trygg, stabil och hållbar organisation. Genom att utveckla dig själv och fördjupa din kunskap om föreningslivet och civilsamhället hos oss på Bosön orienterar du enklare. Bosön är väl förankrat i civilsamhället. Hit återkommer bland andra aktiva, ledare, chefer och forskare för utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyte och forskningssamarbete.

På Bosöns går kunskap om civilsamhället som en röd tråd genom utbildnings- och bildningsutbudet. Det kan handla om personalarbete inom en ideell organisation där du som ledare av verksamheten behöver ta hänsyn både till anställda och ideella. Det kan handla om hur du på bästa sätt kanaliserar engagemang mot bakgrund av att det ideella livet i Sverige är stort, stabilt och på väg mot en förändring. Det kan också handla om ledarskapets uppgift att adressera såväl organisationens som individens idé, vision och värdegrund och se till att dessa ligger så nära varandra som möjligt.