Ledarskap

Som ledare påverkar ditt eget beteende andras. Du kan leda andra att bli sitt bästa jag! Bosöns utbud inom ledarskap ger dig möjligheten att reflektera, pröva och ompröva ditt ledarskap samt att vässa dina förmågor och därigenom få andra att växa.

Ledarskap och management handlar om att möta och leda människor till utveckling, förflyttning och tidvis även till internationella framgångar. Som ledare behöver du likt en elitidrottare träna, planera och utmana för att möta kraven i en komplex värld. När du tillgodogör dig kvalificerade perspektiv på vad som krävs för framgångsrik ledning, styrning och utveckling underlättar du din navigering. På Bosön erbjuds du utbildningar och kurser där ledarskap ingår. Vårt utbud baseras på forskning och beprövad erfarenhet för att du ska bli och förbli en attraktiv och modern ledare. Du rustas också i att förstå och matcha de speciella förutsättningarna och utmaningarna som ledare inom idrotten och idéburen sektor möter.

Frågor som ställs inom våra utbildningar och kurser där ledarskap ingår är: hur håller du fokus på strategi och det mer långsiktiga perspektivet när vardagen drar ner dig i organisationsfrågor som gärna ska besvaras här och nu? Hur leder du människor till att bli sina bästa jag och att uppnå resultat och må bra på vägen. Vi utgår från ett idé- och värderingsstyrt ledarskap där ledaren är medveten om att han eller hon behöver agera på ett sätt som omsätter organisationens verksamhetsidé eller uppdrag. Ledaren/chefen säkerställer att värderingar hänger ihop med ord och handling och är en medspelare som levandegör visionen. Du som idé- och värderingsstyrd ledare blir genom våra utbildningar och kurser skicklig på att skapa engagemang i din miljö och är beredd på att vara modig och stå upp för gemensamma överenskommelser. Lärande är en förutsättning för förändring och individuell utveckling. Avslutningsvis agerar en idé- och värderingsstyrd ledare normmedvetet, något som genomsyrar Bosöns utbud i ämnet ledarskap.