nav-mouse

Rörelseanalys

För en idrottare är kvaliteten och timingen i en utförd rörelse viktig. Begränsningar i rörlighet eller nedsatt stabilitet innebär risk att idrottaren per automatik utvecklar kompensatoriska mönster för att klara vissa idrottsprestationer. Det är därför viktigt att fokusera på hur idrottarens rör sig. En funktionell rörelseanalys innebär att man studerar kvalitén på en persons rörelser. Utifrån resultatet tar vi fram ett individuellt träningsprogram för idrottaren som syftar till att uppnå ett biomekaniskt fördelaktigt rörelsemönster.

Kontakt och bokning

För mer information och bokning av kontakta oss på:

070-045 61 90

Vid kontakt via e-post, ange inte ditt personnummer eller besvär utan lämna ditt telefonnummer så kontaktar vi dig.

Har haft ont en längre tid eller har besvär på flera olika ställen? Vill få hjälp med din träning? Är nyfiken på att veta mer om din kropp, dina rörelser och hur du kan optimera dig i ditt idrottsutövande? En funktionell rörelseanalys är ett batteri av fysiska tester som har till syfte att bedöma en idrottares funktion i komplexa basrörelser och försöka identifiera svagheter och dysfunktioner.

Funktionella Rörelseanalyser

9+ Screening batteri

9+ screening batteri är en metod att upptäcka en nedsatt funktion innan skadan är framme; att skapa goda förutsättningar att kunna tillgodogöra sig idrottens hårda och kravfyllda träning. Testbatteriet kan också vara ett verktyg för att hitta svaga länkar under en rehabiliteringsperiod, så att den aktive kan återvända mer vältränad och välbalanserad än innan skadan uppstod. 9+ Screening batteri (även kallat Bosöns 9-test screening batteri) har sammanställts, vidareutvecklats och reliabilitettestats av en grupp fysioterapeuter vid Bosön. Testet består av elva olika funktionella och komplexa rörelsetester samt tre tilläggstester. Syftet med testet är att bedöma rörlighet, stabilitet, muskulär kontroll och koordination. Efter testet får du ett individuellt träningsprogram i syfte att träna dina ”svaga länkar”.

1080MAP

1080MAP är en rörelseanalys där rörlighet och stabilitet testas integrerat för att se hur individen nyttjar sitt rörelsemönster under rörelse. Profilen som erhålls visar också skillnader mellan höger och vänster kroppssidas förmåga. På detta sätt kan träningsprogram och rehabiliteringsupplägg optimeras för att passa individen.

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster

Anna Frohm

Legitimerad sjukgymnast och PHD idrottsmedicin. OMT steg 2, biomekanik, yogalärare Kaivalyadham Institut i Indien.

Läs mer

Anna-Karin Wikström

Legitimerad sjukgymnast. OMT steg 2, specialområde idrottsskador hos barn och ungdomar.

Läs mer

Britta Kockum

Legitimerad sjukgymnast och specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. CSPT – Certified Sports Physiotherapist, OMT steg 2 och akupunktur.

Läs mer

Christine Andrén

Legitimerad fysioterapeut och specialist i fysiskt aktivitet och idrottsmedicin. OMT steg 2, CSPT-Certified Sports Physioterapist, och akupunktur.

Läs mer

John Ressman

Legitimerad fysioterapeut och specialist i OMT. CSPT-Certified Sports Physiotherapists samt PhD student Karolinska Institutet.

Läs mer

Kristina Forsblom

Legitimerad sjukgymnast. OMT steg 2, CSPT-Certified Sports Physioterapist, KBT 2 inriktning elitidrott.

Läs mer

Linda Nilsson

Legitimerad sjukgymnast och specialist i fysiskt aktivitet och idrottsmedicin. Studerat på Naprapathögskolan.

Läs mer

Tina Frisk Bengtsson

Legitimerad sjukgymnast och specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. MTT, OMI, The McKenzie Method och akupunktur.

Läs mer

Åsa Bocké

Legitimerad fysioterapeut och specialist i OMT. Specialområden idrottsmedicin, funktionell rörelseanalys och skadeprevention hos barn och ungdomar

Läs mer