Vetenskapligt råd

Det vetenskapliga rådet har två huvudsakliga uppgifter. Dels att omvärldsbevaka, kritiskt och vetenskapligt granska verksamheten samt att föreslå förbättringar. Dels att själva medverka i verksamheten, dela med sig av sina kunskaper, forskning och erfarenhet.

 

Rådet består av:

  • Johan Hvenmark, docent och universitetslektor, Marie Cederschiölds Högskola och gästprofessor Harvard University
  • Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet
  • Christine Dartsch, fil. dr. molekylärbiologi och föreståndare för Centrum för idrottsforskning
  • Suzanne Lundvall, professor idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Johan Söderman, professor pedagogik, kommuniktion och lärande, Göteborgs universitet