Vetenskapligt råd

Det vetenskapliga rådet har två huvudsakliga uppgifter. Dels att omvärldsbevaka, kritiskt och vetenskapligt granska verksamheten samt att föreslå förbättringar. Dels att själva medverka i verksamheten, dela med sig av sina kunskaper, forskning och erfarenhet.

 

Rådet består av:

  • Johan Hvenmark, docent och universitetslektor Marie Cederschiöld Högskola
  • Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap Malmö universitet
  • Christine Dartsch, fil. dr. molekylärbiologi och föreståndare för Centrum för idrottsforskning
  • Suzanne Lundvall, professor idrottsvetenskap Göteborgs universitet
  • Per Göran Fahlström, universitetslektor Linnéuniversitetet
  • Josef Fahlén, biträdande prefekt och universitetslektor Umeå universitet