Tränare

Som tränare har du möjligheten att skapa förutsättningar för andra att utvecklas och utmanas i sin idrott. Samtidigt utvecklas du själv i både din tränarroll och som människa.

Ett av idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i en så bra verksamhet som möjligt. Du som tränare är en mycket viktig pusselbit för att uppnå detta mål. Ditt uppdrag som tränare handlar om att vara engagerad i dina aktivas idrottande samtidigt som du sätter varje idrottare, dess förutsättningar och behov i centrum. Du kommer garanterat att få uppleva fantastiska situationer där du och de aktiva tillsammans tar kliv framåt på er idrottsliga arena. Dessutom blir du genom ditt tränaruppdrag en del av en gemenskap där du får möta en mängd olika människor.

På Bosön erbjuder vi både tränarutbildningar för idrottare på väg mot den absoluta världstoppen, eller som redan är där, och breddidrottsutbildningar med syfte att skapa en hälsofrämjande livsstil. Frågor som berörs är bland annat: hur kan du som tränare planera och förbereda för en idrott enligt visionen ”Svensk idrott – världens bästa”? Hur skapar du en miljö som undviker skador? Hur kan ett jämställt ledarskap driva utveckling? Hur skapar du förutsättningar för en rolig, inkluderande och stimulerande idrott där så många som möjligt vill vara med så länge som möjligt? Sammantaget är ditt eget eget ledarskap och lärande i fokus och du förutsätts ha en aktiv roll i ditt eget lärande. Du får med dig professionella metoder för att främja hållbar träning/tävling, mentalt välmående, näringslära och hälsa.

Tränarutbildningar samt tränarkurser på Bosön varvar teori och praktik i en unik miljö. Baserat på den forskning som råder och kunniga pedagoger får du med dig värdefull kunskap och nya perspektiv inom bland annat ledarskap, träningslära, idrottspsykologi och idrottsnutrition. Oavsett om du är personlig tränare för en elitidrottare eller tränare för ett lag som träffas för att ha roligt i ett socialt sammanhang utmanas och inspireras du till att nå din fulla potential. Du blir en avgörande språngbräda för andra i deras utveckling.