Juridik

Juridik inom idrott och ideell sektor får en alltmer ökad betydelse. Samhället kommersialiseras och förrättsligas i allt högre takt och idrotten behöver möta den utvecklingen.

Idrottsjuridik är ett område som berör hur idrott påverkas av juridik och hur idrott och juridik förhåller sig till varandra. Hur påverkas egentligen idrotten av juridiken och hur förhåller sig idrott och juridik till varandra? Hur påverkas olika aktörers rättigheter och skyldigheter? Kunskap inom idrottsjuridik hjälper dig att förstå och tolka ärenden inom till exempel bestraffning, doping, medlemsfrågor och tävlingsärenden som exempelvis matchfixing. Inom ideell sektor och i idrotten i synnerhet är juridik ett kompetensområde som behöver förstärkas. Därför erbjuder Bosön olika former av anpassad och lättillgänglig juridikutbildning för att möta samhällsutvecklingen.

Bosöns seminarier och kurser ger dig möjlighet till att vässa din kompetens och fördjupa din förståelse av ett område som av många kan upplevas komplext och utmanande. Du rustas i att förstå den specifika kontexten och förutsättningarna för juridik inom ideell sektor. Särskilda ämnen som du erbjuds är skatterätt, avtalsrätt, associationsrätt, integritetsrätt, förvaltningsrätt, idrottsjuridik och idrottens normsystem.

Utbildningarna på Bosön formas utifrån ett nyfiket och deltagarstyrt förhållningssätt. För att stödja och stärka dig i ditt lärande får du som deltagare utrymme för enskilda möten, eftertanke och reflektion. Vi utforskar tillsammans normer så att det som sägs och görs blir inkluderande snarare än exkluderande. Verksamheten kännetecknas av ett idé- och värderingsstyrt ledarskap och det bottnar i tankar om idé, värderingar och vision, därtill även lärande, mod och engagemang.