Rehabilitering hjärnskakning eller post covid-19

Hjärnskakning kan drabba dig som på olika sätt slagit i huvudet och kan i vissa fall leda till långvariga besvär. Korrekt handläggning och omhändertagande minskar risken för inflammatorisk och neurologisk påverkan i hjärnan.  Är du i arbetsför ålder och har ett uteblivet eller mycket långsamt tillfrisknande efter covid 19. Här kan du få hjälp att i din egen takt bygga upp såväl aktivitets- som träningsnivå samt behandla kvarstående symtom.

Kontakt och bokning

För mer information och bokning av kontakta oss på:

070-045 61 90

Vid kontakt via e-post, ange inte ditt personnummer eller besvär utan lämna ditt telefonnummer så kontaktar vi dig.

Vi tar emot patienter med både mild och komplex hjärnskakning. Hjärnskakning kan drabba dig som på olika sätt slagit i huvudet och kan i vissa fall leda till långvariga besvär. En hjärnskakning kan förekomma även om man inte svimmat av vid skadetillfället. Korrekt handläggning och omhändertagande minskar risken för inflammatorisk och neurologisk påverkan i hjärnan. Vanliga symtom är huvudvärk, illamående, trötthet, ögontrötthet, känslighet för ljus -och ljud, illamående. Är du i arbetsför ålder och har ett uteblivet eller mycket långsamt tillfrisknande efter covid-19. Här kan du få hjälp att i din egen takt bygga upp såväl aktivitets- som träningsnivå samt behandla kvarstående symtom.