Utbildare

Utbildare är en person som håller i någon av idrottens utbildningar och har en avgörande roll för att en utbildning ska bli lyckosam. Ditt sätt att möta deltagarna, att inspirera, skapa nyfikenhet och dra nytta av deltagarnas erfarenheter och idéer, kommer ge goda förutsättningar till lyckad utbildning. Kursledare eller kursinstruktör är andra begrepp som kan användas om samma roll.

Att vara utbildare inom idrottsrörelsen ger dig fantastiska möjligheter att möta många nya människor med ett intresse för idrott, att utvecklas som person och att skapa minnen för livet. Dessutom får du möjlighet att vara en del av andra människors utveckling och bidra till att fler vill ta ledaruppdrag inom idrotten.

Lärande är komplext och ett fält som det ständigt forskas på. Ett lärande kan ske medvetet men ofta sker det helt omedvetet och du inser långt senare, i något annat sammanhang, att du lärt dig något nytt. En kortfattad definition är att ett lärande är en process som leder till en bestående förändring. En inspirerande och utvecklande miljö där delaktigheten är stor och det ges tillfälle till att reflektera och samtala med andra kring det man ser, hör, känner och upplever bidrar i större utsträckning till ett lärande.

På Bosön är lärande och nyfikenhet två viktiga byggstenar i utformandet av utbildning och folkbildning. Lärandet varieras på olika sätt för att öka din inlärning och nyfikenhet så att du så enkelt som möjligt förstår flera perspektiv och en mångfacetterad värld – färdigheter som en utbildare behöver. Forskning är också en del av fundamentet. Denna byggs på med samtal, reflektion och praktik för att utmana dig till att komma till nästa nivå av ditt eget lärande.

För att du ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och känna dig trygg i ditt uppdrag vill vi naturligtvis utgöra ett stöd för dig. Utbildningsutbudet är bland annat utformat så att du får mer kunskap i lärande- och motivationsaspekter som är viktiga för att lägga en bra pedagogisk grund.

Du som utbildare är avgörande för att en utbildning ska bli så bra som möjligt med god kvalitet, pedagogik och varierat lärande.