Projektledning

Inom idrotten och idéburna organisationer är det vanligt att verksamhet helt eller delvis genomförs i projektform. För dessa verksamheter är vassa, utbildade projektledare en viktig komponent.

Inom projektledning och som projektledare leder, styr och driver du projekt i mål. Projekt är en organisationsform med ett start och ett slut. Det är även vanligt att hela verksamheter är projektbaserade. Som ledare i projekt behöver du både kunna behärska att leda personerna som är involverade i projektet så väl som att följa projektplanens mål och aktiviteter och vid behov anpassa dessa. Att fungera som projektledare ger dig därför många möjligheter att pröva och ompröva ditt ledarskap och din strategiska kompetens.

På Bosön har du chans att utveckla och fördjupa dina kunskaper inom projektledning genom olika utbildningar. Du som deltagare har sannolikt en mer grundläggande utbildning i ämnet som grund och verkar idag som föreningsutvecklare, verksamhetsutvecklare, chef eller motsvarande. Alternativt har du erfarenhet av några kortare insatser som projektledare och vill bygga på dina kunskaper för att kunna ta dig an större utmaningar. Utgångspunkten för alla projektledarutbildningar är det agila arbetssättet. Detta arbetssätt passar bra i projekt där innehållet är komplext och kan komma att behöva anpassas under projektets gång. Det kommer även till pass i sammanhang där projektets resultat snabbt behöver kunna föras in i ordinarie verksamhet. Det agila arbetssättet fungerar därför för en stor del av projekt som genomförs inom idrottsrörelsen.

Under våra utbildningar och kurser varvas teori och praktik med verksamhetsnära exempel från idrotten. Som konsekvens utvecklas ditt ledarskap och du får med dig kunskaper som du direkt kan omsätta i de projekt som du leder i din arbetsvardag. Du ges tillfälle att djupdyka i hur projekt kan organiseras, planeras, genomföras och implementeras samt vilka verktyg och metoder som är lämpliga att använda inom respektive fält för dig som projektledare. Efter avslutad utbildning på Bosön kan du axla projektledarrollen i båda stora och mindre projekt av komplex karaktär.