Fysiologi

Fysiologi beskriver hur en levande kropp fungerar. Ämnet rymmer allt från varför muskeltrötthet uppstår till varför träning främjar ett hälsosamt liv.

Genom att lära sig att förstå kroppens fysiska funktioner skapas förutsättningar för att utveckla, anpassa och utmana idrottslig prestation. Fysiologi ska även ses i ett sammanhang med andra ämnen, såsom anatomi, idrottsnutrition och idrottspsykologi, då människokroppen är komplex och bildas utifrån fyrtio tusen miljarder celler. Tillsammans med de här ämnena utgör fysiologin en grund för idrottens träningslära och tränarskap. Forskningsresultat och kunskap om ämnets processer och träningsmetoder har i många fall en avgörande betydelse för hur hållbar idrott och träning med fokus på välbefinnande ska bedrivas.

På Bosön erbjuds du fysiologi via olika tränarutbildningar, kurser och träningsmöjligheter. Genom en omfattande kvalitativ testverksamhet skapar Bosön som utbildningsplats en mycket god miljö för dig att fokuserat kunna studera och praktisera ämnet. Här ges du möjlighet att ta dig an ämnet fysiologi på djupet och få en större tillit till din egna förmåga för att sedan kunna omsätta denna kunskap i din praktiskt idrottsliga vardag. På Bosön får både du som aktiv eller som tränare möjlighet att utveckla och fördjupa din förståelse och kunskap kring träningsplanering, träningsmetoder och kroppens möjligheter och begränsningar. Allt ur både ett fysiologiskt och idrottsligt perspektiv.

Lärandet i fysiologi utgår från vetenskapligt förankrad teori och forskning om människokroppen. Genom att vara öppen för nya rön och metoder inom fysiologins domäner kan du på ett kvalificerat sätt ta dig an de utmaningar som du står inför. Bosön är en unik plats för lärande i fysiologi. När du ökar din kunskapsgrund och medverkar på erfarenhetsbaserad interaktion mellan aktiva, tränare och sakkunniga finns alla möjligheter i strävan mot nästa nivå och ett livslångt idrottsutövande.