Laboratorium för Prestationsutveckling - RLP

nav-mouse

Riksidrottsförbundets Laboratorium för Prestationsutveckling

I Idrottshuset på Bosön ligger Riksidrottsförbundets Laboratorium för Prestationsutveckling (RLP). Sida vid sida med elit- och landslagsidrottare erbjuds vetenskapligt baserade tester och mätningar samt kompetent rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag. RLP är också hemmaplan för den delar av den verksamhet som genomförs inom ramen för Riksidrottsförbundets elitidrottsstöd, där specialidrottsförbunden kan ansöka om stöttning för olika satsningar.

I utvecklingen mot ökad prestation för svensk idrott har RLP utrustats med ett aerob rum med test- och träningsutrustningar för uthållighet, ett styrkerum, ett klimatrum, biomekanikrum och biokemirum. Utöver detta finns det i kontor, samtalsrum, mötesrum och ett behandlingsrum. Många av våra mätutrustningar är mobila och kan med lätthet flyttas ut i Framgångshallen eller ute i det fria. Att kunna mäta grenspecifikt har många fördelar gentemot ”labbtester” sammantaget kan dessa mätningar och träningsstyrningar skapa en större framgång.

 

Ytor i labbet

Behandlingsrummet

I behandlingsrummet genomförs blodprovstagningar, biopsier samt mätning av kroppssammansättning.

Läs mer

Biokemirummet

Biokemirummet är utrustat för att kunna genomföra avancerade tester på våra atleter samt att bedriva egen forskning eller tillsammans med externa forskare.

Läs mer

Biomekanikrummet

Biomekanikrummet är ett rum för biomekaniska analyser.

Läs mer

Klimatrummet

Klimatrummet är ett rum avsatt för att skapa fiktiva omgivningsklimat.

Läs mer

Styrkerummet

I styrkerummet kan vi genomföra tester och träning med skivstång och smithmaskin.

Läs mer

Uthållighetsrummet

Rum med utrustning för mätning av syreupptagning och metabola mätningar, löpanalyser, biomekaniska analyser med mera.

Läs mer

Elitidrottsstöd

Elitidrottsstöd

Elitidrottsstöd

Elitidrottsstödet har som mål att skapa starkare landslag och ge medaljer på mästerskap som OS, Paralympics, VM eller motsvarande. Det är specialidrottsförbunden som ansöker om stödet, som sedan kan ges till dig som aktiv elitidrottare, tränare eller ledare.

Läs mer

Vi som jobbar på RLP

Anna Bjerkefors

Docent idrottsvetenskap och utbildad sjukgymnast. Testledare och forskare.

Läs mer om Anna

Christoffer Sundqvist

MSc idrottsvetenskap och BSc i både idrottsmedicin och idrottspsykologi. Gruppledare/testledare och ansvarig för koordinering av verksamheten i RLP.

Läs mer om Christoffer

Daniele Cardinale

PhD idrottsvetenskap. Kompetensområdesansvarig idrottsfysiologi och ansvarig för RLP. Forskare och testledare.

Läs mer om Daniele

Emma Lindblom

Masterexamen i Exercise Physiology, Postbaccalaureate Nutrition, IOC.Dip.Sp.Nut. Dietist/näringsfysiolog.

Läs mer om Emma

Ida Kyrilis

PhD idrottsfysiologi, B.Sc idrottsvetenskap, CSCS, CF-1 Trainer, testledare, träningsrådgivare och coach.

Läs mer om Ida

Juan Alonso

Kandidatexamen idrottsvetenskap, ISAK-instruktör (nivå tre). Testledare.

Läs mer om Juan

Johanna Rosén

Masterexamen idrottsvetenskap (GIH). Disputerad inom idrottsvetenskap (GIH). Testledare.

Läs mer om Johanna

Liselotte Ohlsson

Kandidatexamen idrottsvetenskap. Avdelningschef och ansvarig för Elitidrottsstöd på Riksidrottsförbundet.

Läs mer om Liselotte

Thomas Lindberg

Utbildad sjukgymnast. Testledare och forskare.

Läs mer om Thomas

Tobias Elgh

Masterexamen i idrottsvetenskap från GIH. Verksamhetsutvecklare.

Läs mer om Tobias

Tillsammans bygger vi din framgång

Kompetens och erfarenhet

Medarbetarna i Riksidrottsförbundets Laboratorium för Prestationsutveckling har en gedigen kompetens. Både vad det gäller utbildningsnivå och erfarenhet.

Miljö och utrustning i världsklass

Laboratoriet har utrustning för avancerade fysiologiska mätningar och en del biomekaniska mätningar som också kan utföras i någon av Bosöns idrottshallar eller ute i fält.

Analys och rådgivning

Laboratoriemiljön erbjuder fördelaktiga utbildningsmöjligheter för att kunna förklara fysiologiska fenomen för aktiva och tränare före, under och efter test.