nav-mouse

Fysioterapi/Sjukgymnastik

Har du ont i ryggen, besvär med höften, stela muskler, är du kanske nyopererad eller har något annat problem som hindrar dig i utövandet av din idrott eller i vardagen? Kontakta Bosön! Vi hjälper dig att både diagnos, behandling och rehabilitering. Du behöver ingen remiss och vi erbjuder Stockholms Läns Landstings vårdavtal.

Kontakt och bokning

För mer information och bokning av kontakta oss på:

070-045 61 90

Vid kontakt via e-post, ange inte ditt personnummer eller besvär utan lämna ditt telefonnummer så kontaktar vi dig.

Kontakta Bosön. Utifrån din situation och dina problem hjälper vi dig att hitta lämplig fysioterapeut på Bosön, med expertis inom just ditt problem. Ni går tillsammans igenom din situation och gör en professionell bedömning av dina besvär, orsaken bakom och en individuellt utformat rehabiliteringsplan från skada till återgång till idrott. Vi behandlar ditt problem, men minst lika viktigt är att titta på orsaken bakom och förebygger framtida skador. Bosöns fysioterapeuter/sjukgymnaster är specialiserade inom idrottsmedicin, har hög kompetens inom fysioterapi och på olika sätt verksamma inom idrotten.

Vårdavtal Stockholms Läns Landsting

Vårdavtal Stockholms Läns Landsting

Vårdavtal Stockholms Läns Landsting

Vill du att Bosön hjälper dig med sjukgymnastik? Genom Stockholms Läns landstings vårdavtal behöver du ingen remiss utan du kan kontakta oss direkt. Du betalar patientavgift på 200 kronor. Kostnadsfritt för dig under 18 år.

Läs mer

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster

Anna Frohm

Legitimerad sjukgymnast och PHD idrottsmedicin. OMT steg 2, biomekanik, yogalärare Kaivalyadham Institut i Indien.

Läs mer

Anna-Karin Wikström

Legitimerad sjukgymnast. OMT steg 2, specialområde idrottsskador hos barn och ungdomar.

Läs mer

Britta Kockum

Legitimerad sjukgymnast och specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. CSPT – Certified Sports Physiotherapist, OMT steg 2 och akupunktur.

Läs mer

Christine Andrén

Legitimerad fysioterapeut och specialist i fysiskt aktivitet och idrottsmedicin. OMT steg 2, CSPT-Certified Sports Physioterapist, och akupunktur.

Läs mer

Joel Fornander

legitimerad sjukgymnast och specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. OMT steg 2, specialområde skivstångsrehabilitering.

Läs mer

John Ressman

Legitimerad fysioterapeut och specialist i OMT. CSPT-Certified Sports Physiotherapists samt PhD student Karolinska Institutet.

Läs mer

Kristina Forsblom

Legitimerad sjukgymnast. OMT steg 2, CSPT-Certified Sports Physioterapist, KBT 2 inriktning elitidrott.

Läs mer

Linda Nilsson

Legitimerad sjukgymnast och specialist i fysiskt aktivitet och idrottsmedicin. Studerat på Naprapathögskolan.

Läs mer

Tina Frisk Bengtsson

Legitimerad sjukgymnast och specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. MTT, OMI, The McKenzie Method och akupunktur.

Läs mer

Åsa Bocké

Legitimerad fysioterapeut och specialist i OMT. Specialområden idrottsmedicin, funktionell rörelseanalys och skadeprevention hos barn och ungdomar.

Läs mer