Domare

Som domare spelar du en mycket viktig roll i den svenska idrottsrörelsen. På Bosön får du möjlighet att utveckla din potential som elitdomare – både på internationell och nationell nivå.

Att vara domare och matchledare är ett ansvarsfullt uppdrag som samtidigt ska vara roligt och utvecklande. Varje dag genomförs tävlingar där domarskapet har till uppgift att leda och säkerställa att idrottens specifika regelverk efterföljs. Förutom regelefterlevnad behöver du som domare och matchledare agera i samspel med tävlande, ledare, åskådare och funktionärer. Det finns en utmaning i att som matchansvarig vinna förtroende och förståelse hos de inblandade aktörerna och samtidigt ha ett förhållningssätt där idrottens grundidé, spelregler och värdegrund verkar. Genom att vara öppen för ny kunskap, andras erfarenheter och att ständigt reflektera över ditt eget ledarskap ges du förutsättningar för en framgångsrik utveckling och karriär. Oavsett om det är på en nationell eller internationell nivå.

På Bosön erbjuds du elitdomarutbildning och andra domarkurser med synen på domaren som en idrottare, du likställs med övriga aktiva deltagare inom tävlingsidrotten. Här ges du möjlighet att utveckla och finslipa din insikt, förståelse och kunskap kring olika beteende, ledarskaps- och kommunikationsprocesser. Du rustas även med kunskap om fysisk träning och dess betydelse för din prestation som matchledare.

Lärandet utgår från vetenskapligt förankrade teorier. Vidare prioriteras också erfarenhetsutbyte mellan domare från olika idrotter. Som domare kan det vara ensamt, det är en utsatt position och därför är erfarenhetsutbyte mellan domare en viktig komponent i utvecklingen av ledarskapet – ett mentorskap som blir en central roll. Utbildningarna på Bosön ska ses i ett perspektiv där du som matchledare ges mod att leda, kompetens att leda och spets att leda oavsett om du dömer inom barn- och ungdomsidrott, nationell elit eller på internationell nivå.