HR

Human Resources eller HR handlar om personalarbete i en organisation eller ett företag. På våra utbildningar och kurser utforskar vi tillsammans hur ett modernt HR-arbete kan förstås och fördjupas genom ledning, styrning och organisering.

Inom ideell sektor och kanske idrotten i synnerhet är den bredare HR-kunskapen begränsad och underprioriterad. Ofta är den idrottsliga och operativa verksamheten i fokus medan det strategiska HR-arbetet och arbetsgivaransvaret får stå tillbaka. Därmed finns inte utrymme att till exempel attrahera, behålla/utveckla och avveckla personal. Genom att göra aktiva val och agera proaktivt kan HR-arbete underlätta arbetsrättsliga frågor samt undanröja hinder för konflikt och dyra misstag. Fokus går från att vara reaktiv till mer proaktiv.

Det är rentav en avgörande framgångsfaktor att tänka och agera långsiktigt kring vilken slags arbetsgivare ni vill vara. HR-arbetet bör bidra till verksamhetsutveckling av organisationens kärnverksamhet, inte vara ett arbete vid sidan om. Genom våra utbildningar och kurser i ämnet HR utforskar vi tillsammans hur modernt personalarbete kan förstås och fördjupas genom ledning, styrning och organisering.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke bidrar till att det blir lättare att rekrytera de medarbetare som organisationen behöver. Eftersom idrottsrörelsen inte alla gånger kan konkurrera med de högsta lönerna är det istället viktigt att ställa dessa frågor: hur blir organisationen attraktiv? Vad gör oss unika, det vill säga: vad är vår särart? Hur behåller vi och utvecklar den ideella kärnan samtidigt som det finns ökade krav på professionalisering och kommersialisering?
Interna faktorer som organisationen själv kan påverka är verksamhetsstyrning, interna styrdokument, organisationskultur, ledarskap och personal. Externa faktorer såsom lagar, kollektivavtal och arbetsgivarorganisation behöver finnas med i ekvationen men kan inte påverkas i samma grad.

Är det dags att rusta dig och din organisation i HR-utveckling för att sedan välja vad ni ska vill lägga tid, kunskap och energi på? Välkommen till Bosön!