Frågor och svar

Får man nyttja Bosöns träningsmöjligheter?

Ja, som heltidsstuderande på plats på Idrottsfolkhögskolan har man tillgång till de allmänna ytor som inte går att boka. Gym och dess utrustning kan också nyttjas i mån av plats. Stäm av med hallpersonalen om du är osäker vilka ytor du kan träna på.

Går det att bo på Bosön?

Absolut, det finns ett studentcampus där man kan bo ensam i en etta eller dela en tvåa med en annan student. Läs mer under Studentboende.

Vad kostar det att studera på Bosön Idrottsfolkhögskola?

Undervisningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Skolan tar ut en kursomkostnad för studiebesök, försäkring, skolarrangemang, kopiering, m m se respektive kurs för kostnad. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Kan man jobba under studietiden?

Du går i skolan måndag till fredag (ca kl.8.30-16.00) så ett extrajobb på övrig tid går bra att ha.

Jag är 45 år och vill börja plugga, är jag för gammal för Bosön?

Nej, våra utbildningar har spridda åldrar. Däremot finns en åldersgräns hos CSN för att få studiemedel. Läs mer på csn.se.

Vad innebär en eftergymnasial utbildning?
Vad innebär en eftergymnasial utbildning?

En eftergymnasialutbildning kan vara en utbildning på högskola, universitet, folkhögskola eller yrkeshögskola. För att antas till en eftergymnasialutbildning krävs att du har en godkänd gymnasieutbildning med grundläggande behörighet. Vissa eftergymnasiala utbildningar kräver också särskilda behörigheter. Om du saknar en gymnasieutbildning kan du läsa grundläggande behörighet och vissa särskilda behörigheter på den kommunala vuxenskolan (Komvux) eller på Allmän kurs på folkhögskola.
Olika eftergymnasial utbildning har olika krav för vad som krävs för att kunna bli antagen. På till exempel Idrottskonsulentutbildningen på Bosön Idrottsfolkhögskola krävs att du har grundläggande behörighet dvs att du är godkänd i de tio gymnasiegemensamma ämnena samt att du uppfyller omfattningskravet på motsvarande 3 års gymnasiestudier.

Vad innebär en eftergymnasial kurs?

På en eftergymnasial utbildning på högskolan eller universitetet kan du välja att läsa ett komplett program som ger dig en examen i det område eller ämne du läst. Eftergymnasiala kurser är fristående kurser inom olika ämnen vilket gör att du själv kan sätta ihop ditt egna program baserat på de kurser du är intresserad av. Du kan också läsa fristående kurser under endast en termin, dock utan att ta ut en examen. För att få ut en examen i ett ämne behöver utbildningen bestå utav 180 eller 240 högskolepoäng, beroende på om du läser en kandidatexamen eller magisterexamen. På folkhögskola räknar man inte poäng. Efter avslutat eftergymnasial utbildning på folkhögskolan får du ett utbildningsbevis.

Vad är skillnad på gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning?

En gymnasieutbildning får du genom att gå gymnasiet. Du kan också läsa in grundläggande behörighet genom att gå på folkhögskolans Allmän kurs eller genom att läsa på den kommunala vuxenutbildningen, Komvux. Alla dessa utbildningar sker på gymnasienivå.

En eftergymnasial utbildning är den utbildning som du kan läsa efter gymnasiet. Ansökan till eftergymnasiala utbildningar görs med de betyg/intyg som du fått från gymnasiet eller folkhögskolan eller komvux. Till universitetet och högskolan går det också bra att ansöka med hjälp av högskoleprovet förutsatt att du uppfyller de grundläggande eller särskilda behörigheter som efterfrågas på utbildningen du söker till. Eftergymnasiala utbildningar kan variera väldigt mycket beroende på det ämne som du är intresserad av att utbilda dig inom. En eftergymnasial utbildning kan exempelvis vara utbildningar som finns att läsa på högskola eller universitet eller på folkhögskola eller yrkeshögskola.