Studiekostnader

Studier på Bosön Idrottsfolkhögskola är studiemedelsberättigade. Läs mer om studiemedel.

Folkhögskolans verksamhet finansieras med stats- och landstingsbidrag och undervisningen är kostnadsfri för dig som är studerande. Däremot tillkommer kostnader för kurslitteratur, studieresor, personlig idrottsutrustning, förbrukningsmaterial, försäkring m.m.

Du kan äta lunch på Bosön i restaurang Olympia. Som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola äter du till subventionerat pris. Det finns också möjlighet att värma medhavd lunch.