Processledning

Som processledare möter du människor, grupper och organisationer som söker ett nyläge. Ditt uppdrag är att designa och genomföra olika typer av utvecklings- och förändringsarbeten för att underlätta deras resa.

Sammanhang där processledarens funktion efterfrågas kan exempelvis vara när en grupp behöver utveckla sin samverkan och kommunikation i ett projekt, eller när en styrelse vill bryta ner målsättningar i strategier och handlingsplaner på beteendenivå. På Bosön finns ett brett utbud av utbildningar och kurser där ämnet processledning ingår. Här utforskar vi processledarens roll i allmänhet och i synnerhet hur du kan agera effektfullt inom idrottsrörelsen och i idéburna organisationer.

På Bosön är lärande och nyfikenhet två viktiga byggstenar i utformandet av utbildning och bildning. Lärandet varieras på olika sätt för att öka din inlärning och nyfikenhet så att du så enkelt som möjligt förstår flera perspektiv och en mångfacetterad värld – färdigheter som en processledare behöver. Forskning är också en del av fundamentet. Denna byggs på med samtal, reflektion och praktik för att utmana dig till att komma till nästa nivå av ditt eget lärande.

Bosön ger dig genom ämnet processledning kunskap i vad en organisation, grupp eller individ behöver för att fungera på ett bra sätt. Du blir insatt i hur du skapar struktur, utrymme och riktning samt förutsättningar för hjälp till självhjälp. De metoder och verktyg du tillgodogör dig låter dig jobba fram en grogrund för involvering, motivation och ägarskap hos individer, grupper och organisationer. Du fungerar som katalysator för en framgångsrik omvandlingsprocess och stärks i din roll som processledare genom stöd i att exempelvis hjälpa grupper formulera mål som styr mot sitt nya, önskade läge. Därtill bidrar du med teorier om meningsfulla mål, samtalsmetodik och kunskap om idrottens eller organisationens sammanhang. På så sätt blir du en avgörande del av gruppens arbete med att implementera de nya målen i sin verksamhet. För att ge effekt behöver de människor, grupper och organisationer som önskat ett nyläge göra en arbetsinsats för att genomföra själva förflyttningen.