Studeranderättslig standard

Den studeranderättsliga standarden innehåller samlad information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard Bosön (PDF)