Elitidrottstöd

Elitidrottsstöd kan ges till dig som aktiv idrottare, tränare eller ledare. Det har som mål att skapa starkare landslag och ge medaljer på mästerskap som OS, Paralympics, VM eller motsvarande.

Elitidrottsstöd erbjuds till Specialidrottsförbund (SF) i Riksidrottsförbundet som till exempel handboll, kanot eller simning och av SF utsedda individer, grupper och lag. Du som idrottare behöver ha uppnått gymnasieåldern för att erhålla elitidrottsstöd. Genom vår aktiva omvärldsbevakning och forskning konstateras att samverkan och lärande från andra idrotter är en identifierad framgångsfaktor för att du själv ska utvecklas framgångsrikt i din elitidrott. Därför är gemensamma aktiviteter prioriterade inom elitidrottsstödet. Du som utsedd erbjuds utbildningar, nätverksträffar eller andra aktiviteter tillsammans med andra elitidrottare. Den gemensamma fortbildningen på Bosön och runt om i landet är en rik källa till kunskaps- och erfarenhetsutbyte!

Elitidrottsstödet delas in i två delar. En del består av gemensamma aktiviteter med representanter från flera SF. Den andra delen är ett särskilt stöd direkt till SF:n. I stort sker gemensam fortbildning på idrottens egna utvecklingscentrum här på Bosön, men kan även äga rum runt om i landet. Det SF-specifika elitidrottsstödet är en skräddarsydd lösning utifrån respektive elitidrott på individ- eller gruppnivå. Det består exempelvis av prestationsanalys, viktreglering eller ekonomiska resurser såsom Svenska Spels Elitidrottsstipendium. Ofta sker tester, lärande och analyser antingen på Bosön eller i den specifika idrottsmiljö som återfinns i en skog, en idrottshall eller ute i skidbacken.

Med utgångspunkt i våra tre kompetensområden inom elitidrottsstödet – idrottsnutrition, idrottspsykologi och idrottsmedicin – erbjuds fortbildning. Ofta genomförs gemensamma träffar och dess programinnehåll inom elitidrottsstödet i samverkan med, på önskemål av eller på initiativ av SF. Ytterligare en utgångspunkt är den så kallade ”Utvecklingsplanen – mot världstoppen och medaljer” som belyser planens sex områden: elitmiljö, tränarutveckling, prestationsutveckling, prestationsanalys, FoU och SF:s egna organisation och ledning. För att lyckas och för att flytta fram Sveriges idrottsliga position samverkar vi över gränserna, bland annat med olika lärosäten och internationell expertis men även med områden utanför idrotten.

Tillsammans bygger vi framgång!