Biomekanikrummet

Biomekanikrummet

Biomekanikrummet är ett rum där biomekaniska analyser utförs. Här finns kameror uppsatta runt väggar och tak som registrerar reflexer från reflekterande markörer som fästs på en person och/eller utrustning. Detta möjliggör skapandet av en tredimensionell modell av personen och/eller utrustningen där dess rörelser under olika aktiviteter kan analyseras. Denna rörelseregistrering kan kompletteras med kraftmätning från underlaget med hjälp av tredimensionella kraftplattor eller med kraftgivare som kan monteras i olika utrustningar som t.ex. fotstödet i kajak eller rodd. Att mäta både kraft och rörelse ger en helhetsbild över personens/utrustningens rörelsemönster samt kraftutveckling vilket ger viktig information för bland annat prestationsutveckling.

Biomekaniska mätningar används dock inte enbart till analys av prestation och prestationsutveckling utan används också som ett viktigt verktyg vid rehabilitering efter skada. Andra exempel på aktivtiter som kan genomföras i detta rum är valideringar av rörelse och/eller krafter på externa utrustningar såsom olika former av ergometrar. All utrustning i biomekanikrummet kan vid behov flyttas till andra delar av RLP eller ut där idrotten finns.