Klimatrummet

Klimatrummet

Klimatrummet är ett rum avsatt för att skapa fiktiva omgivningsklimat. I unika miljöer där temperatur, luftfuktighet och höjdmeter justeras, kan träning och tester genomföras utifrån olika förutsättningar och syfte för idrottaren. Klimatrummet har möjligheten att anpassas till temperatur från +12°C till +40°C, luftfuktighet från 35 procent till 90 procent och höjdmeter över havet 0 till 5 750 meter, vilket är lite högre än Base camp på Mount Everest.

Simulering av höjdmeter sker med via förändring av syrehalten inne i rummet. Desto lägre syrehalt i luften desto ”högre” upp. 40-60 procent luftfuktighet är vad som brukar sägas vara normalt för privatbostäder och arbetsplatser. 90 procent luftfuktighet kan förekomma i Sverige en dimmig dag.