Styrkerummet

Styrkerummet

I styrkerummet genomför vi tester och träning med skivstång, smithmaskin och olika ergometrar. Vi har möjlighet att mäta en skivstångs förflyttningshastighet och sträcka och därmed räkna på effektutveckling. Vi kan komplettera basövningar med mätningar i till exempel sprintlöpning med hjälp av tidtagningssystem med fotoceller. Med detta system kan vi bygga ett flertal olika banor för agilityövningar anpassade för respektive idrottsgren. Mätningar vid sprintlöpning kan även ske med utrustning där den aktive är fastkopplad i utrustningen med en lina som kan dras ut 90 meter. Via lina mäts hastighet och sträcka. Med hjälp av utrustningen och linan kan till exempel den aktive bromsas eller vid överfartsträning dra den aktive.

Här har jag lagt in text för webben men det syns inte på sidan.