Uthållighetsrummet

Uthållighetsrummet

Uthållighetsrummet är till ytan det största rummet i RLP och är utrustat med två stycken löpband. Det stora bandet, som har en yta på 2,5 x 5 meter kan användas vid exempelvis löpning, cykling, inlines, rullskidor eller rullstol. Det ”lilla” bandet är fortfarande stort med en bredd och längd på 700 x 2500 cm och används vid löptester. Detta löpband är utrustad med sensorer för avancerad löpanalys av krafter vid stegisättning samt kameror för biomekaniska analyser. Till detta kopplar vi syreupptagningsutrustning för metabola mätningar.

Vid tester på cykel-, kajak- eller roddergometer blir syreupptagningsutrustningen för metabola mätningar tillsammans med effektvärden från ergometern värdefull information om prestationen. Våra ergometrar är anpassade efter idrottens behov och målsättningen är att kunna mäta i så grenspecifikt rörelsemönster som möjligt. Detta innebär vi ibland behöver göra justeringar och kompletteringar på befintlig utrustning för att det ska lämpa sig för den specifika idrotten. Innemiljön i uthållighetsrummet är viktigt och med ett specialutrustat eget ventilationssystem är temperatur och luftkvaliteten alltid samma.