Laktattröskeltest

Vill du utveckla din uthållighetsträning? Hitta dina individuella träningszoner för bättre kontroll av olika intensiteter och därmed mer tydligt syftet med ett träningspass? Boka Bosöns laktattröskeltest.

Resultatet från ett laktattröskeltest ger en mer individuell styrning av din träning – bland annat får du bättre kontroll på låg- och högintensivt uthållighetsträning. Ett laktattröskeltest bör genomföras grenspecifikt i den idrott man främst avser att träna, tävla och prestera i.

Testet utförs i 4-6 steg som är 4 min långa med 1 min vila mellan stegen. Belastningen ökar för varje nivå och bestäms individuellt efter kapacitet och dagsform. Efter varje nivå tas ett kapillärt blodprov för att analysera laktatkoncentrationen, hjärtfrekvensen noteras samt att upplevd ansträngning i ben och andning skattas enligt Borgs RPE-skala (6-20).

När en tillräcklig höjning av laktatnivå har skett från en nivå till en annan avslutas testet. Tröskeltestet är ett submaximalt test vilket innebär att man inte arbetar till maximal ansträngning. Utifrån resultaten av belastning, laktat och hjärtfrekvens bestäms individuella träningszoner. Vid uppföljande tester kan en utvärdering av din träning göras. Har din träning gett de effekter som du önskade? Testet tar mellan 45-60 minuter.

Tillgängliga arbetsformer för test
Löpband, cykel, stakmaskin, rodd- och kajakergometer.

Pris

  • Företag och privatpersoner:
    1 600 kronor inklusive moms (1 509,43 kronor exklusive moms)
  • Privatpersoner som har träningskort i Framgångshallen eller idrottsföreningar tillhör Riksidrottsförbundet:
    1 200 kronor inklusive moms (1 132,08 kronor exklusive moms)

Bokning
Bokning av våra fystester sker än så länge via e-post.