Maximalt syreupptagningstest (VO2max)

Ligger du i uppstarten av ett träningsupplägg och vill få ett startvärde på din aeroba effekt (uthållighet)? Eller behöver du stämma av resultatet av din träning, få en status om din utveckling går enligt plan? Boka Bosöns VO2max-test.

Det högsta syreupptag som uppnås vid ett maximalt arbete benämns maximal syreupptagningsförmåga (VO2max). Syreupptaget uttrycks i absolut (L/min) samt i relativt värde i förhållande till kroppsvikten (ml/kg/min). Ju högre VO2max du har desto större förmåga har du till att utföra ett större uthållighetsarbete.  Testet genomförs med en andningsmask över näsa och mun för att registrera syreförbrukningen samt ett pulsband för att registrera hjärtfrekvensen. Tidsåtgången är cirka 5-10 minuter och belastningen ökar kontinuerligt i jämna steg (protokollen kan se olika ut beroende på val av arbetsform).

När maximal ansträngning är uppnådd avslutas testet. Det kan ske genom att testpersonen själv upplever att max är nått eller att testledaren väljer att avbryta. Efter avslutat test skattas den upplevda ansträngningen i ben och andning enligt Borgs RPE-skala (6-20), samt att ett kapillärt blodprov tas för att analysera den maximala laktatkoncentrationen. Testet tar 45 min.

Tillgängliga arbetsformer för test
Löpband, cykel, stak-, rodd- och kajakergometer.

Pris

  • Företag och privatpersoner:
    1 300 kronor inklusive moms (1 226,42 kronor exklusive moms)
  • Privatpersoner som har träningskort i Framgångshallen eller idrottsföreningar tillhör Riksidrottsförbundet:
    990 kronor inklusive moms (933,96 kronor exklusive moms)

Bokning
Bokning av våra fystester sker än så länge via e-post.