Vill du förbättra dina tider i spåren? Få ett startvärde på din uthållighet (aeroba effekt) och hitta dina individuella träningszoner. Med detta testpaket kommer du att lättare och mer målinriktat kunna lägga upp din träning. Bokar du innan 1 december får du även löpteknikanalys på köpet!

Boka Bosöns Kombinationstest Löpning och få löpteknikanalys på köpet (värde 1400 kr).

Testen som genomförs är: Laktattröskeltest + Maximalt syreupptagningstest + Löpteknikanalys Motion Metrix

Testerna genomförs vid ett och samma tillfälle och ger en status på ditt utgångsläge och är en bra grund för planering och upplägg av träning framåt. Och du sparar även pengar samtidigt. Kombinationstestet kostar 2 600 kronor jämfört med 3200 kronor om du skulle boka fystesterna separat och nu får du även löpteknikanalys på köpet (värde 1400 kr)!

Tidsåtgång 90 min.

Mer om testen

Maximal syreupptagningstest (VO2max)

Det högsta syreupptag som uppnås vid ett maximalt arbete benämns maximal syreupptagningsförmåga (VO2max). Syreupptaget uttrycks i absolut (L/min) samt i relativt värde i förhållande till kroppsvikten (ml/kg/min). Ju högre VO2max du har desto större förmåga har du till att utföra ett större uthållighetsarbete.  Testet genomförs med en andningsmask över näsa och mun för att registrera syreförbrukningen samt ett pulsband för att registrera hjärtfrekvensen. Tidsåtgången är cirka 5-10 minuter och belastningen ökar kontinuerligt i jämna steg (protokollen kan se olika ut beroende på val av arbetsform).

När maximal ansträngning är uppnådd avslutas testet. Det kan ske genom att testpersonen själv upplever att max är nått eller att testledaren väljer att avbryta. Efter avslutat test skattas den upplevda ansträngningen i ben och andning enligt Borgs RPE-skala (6-20), samt att ett kapillärt blodprov tas för att analysera den maximala laktatkoncentrationen.

Laktattröskeltest

Resultatet från ett laktattröskeltest ger en mer individuell styrning av din träning – bland annat får du bättre kontroll på låg- och högintensivt uthållighetsträning.

Testet utförs i 4-6 steg som är 4 min långa med 1 min vila mellan stegen. Belastningen ökar för varje nivå och bestäms individuellt efter kapacitet och dagsform. Efter varje nivå tas ett kapillärt blodprov för att analysera laktatkoncentrationen, hjärtfrekvensen noteras samt att upplevd ansträngning i ben och andning skattas enligt Borgs RPE-skala (6-20).

När en tillräcklig höjning av laktatnivå har skett från en nivå till en annan avslutas testet. Tröskeltestet är ett submaximalt test vilket innebär att man inte arbetar till maximal ansträngning. Utifrån resultaten av belastning, laktat och hjärtfrekvens bestäms individuella träningszoner. Vid uppföljande tester kan en utvärdering av din träning göras. Har din träning gett de effekter som du önskade?

Löpteknik analys- Motion Metrix

Testet syftar till att analysera din löpekonomi, hur mycket energi (Joule/kg/m) du gör av med när du springer. Testet genomförs på löpband i en eller flera hastigheter (valbart mellan 9–24 km/h) och under ca 1 min per hastighet filmas ditt löpsteg med en 3D-kamera. Resultatet visar en biomekanisk profil över löpekonomi, rörelsemönster samt belastning på lederna. Utifrån resultaten ges därefter en analys av hur du kan justera och korrigera sin löpteknik samt rörelsemönster för att få det mer energieffektivt och/eller mindre belastande för kroppen.

Tidsåtgång: görs i samband med de andra testen

Tillgängliga arbetsformer för test
Löpband

Viktigt att veta inför besöket

  • Var på plats 15 minuter innan din testtid för att fylla i hälsodeklaration.
  • Ta din vilopuls på morgonen innan testet och meddela sedan den för testledaren.
  • Kom utvilad. Du ska inte ha kört ett hårt träningspass senare än 48 timmar innan testet.
  • Inta senaste måltiden innan testet i god tid (2-3 timmar). Om testet görs tidigt på morgonen kan en lättare frukost ätas senast 2 timmar innan test.
  • Undvik att att inta sportdricka i anslutning till testet. Rekommendation är att bara dricka vatten innan och under testtillfället.
  • Ta med kläder och skor som du är bekväm i och van vid. Kortärmat och kortbyxor rekommenderas.
  • Endast rena skor får användas på löpbandet. Vid cykling ta med egna cykelskor samt egna pedaler (vanliga SPD för mtb finns).
  • Ta med en vattenflaska samt en liten handduk att använda under testet.
  • Omklädnings- och duschmöjligheter finns på plats.
  • Var ombytt till din testtid.

Pris

2 600 kronor

Testerna görs under samma tillfälle och tar ca 90 min. Erbjudandet gäller from 24.10.22- 01.12.22. Efter köp måste testerna att göras inom 6 månader. 1 månads öppet köp. Vid avbokning 72 timmar eller senare inför avtalad tid debiteras 50 procent av kostnaden. Avbokning på grund av sjukdom, som kan styrkas av vården, är kostnadsfri om den sker senast 24 timmar innan avtalad tid. Bevis om pågående sjukdom ska tillhandahållas senast 48 timmar efter avtalad tid.