Mindfulness

Vi går igenom vad mindfulness handlar om både teoretiskt och praktiskt. Mindfulness kan översättas till medveten närvaro som handlar om att träna vår förmåga att

vara uppmärksamma i nuet, se verkligheten och uppleva stunden som den är. Genom att träna detta förhållningssätt har många människor fått ökad glädje och livskvalitet.

 

Maxantal: 20 personer

Tid: 60 minuter

Mer information och bokning
För mer information, pris och bokning kontakta oss i receptionen för idrottshallarna. Observera att denna aktivitet bokas för en grupp. Det är ingen öppen klass som man som enskild individ kan boka in sig på.