Digitalt hälsoprogram

Mötesdag med långsiktiga effekter

Boka en konferens som kombineras med Bosöns digitala hälsoprogram och ge dina medarbetare en mötesdag med långsiktiga effekter

Hur går det till?

Vårt digitala hälsoprogram är ett enkelt, socialt och roligt sätt att aktivera er personal. Inför er konferensdag hjälper vi er att kartlägga en livsstilsprofil för dina medarbetare. Väl på plats på Bosön kommer ni få en inspirerande kickoff för ert hälsoprogram. Vi presenterar en generell hälsorapport för er arbetsplats och tillsammans startar vi upp en specialanpassad hälsoutmaning som ni tar med er hem. Efter sex till åtta veckor är det dags för uppföljning och att sätta en plan för framtiden.

Bosöns digitala hälsoprogram

Det digitala hälsoprogrammet är ett skalbart och enkelt sätt att aktivera er personal. Programmet är uppskattat och har ett dokumenterat högt deltagande. På ett företag med 800 medarbetare deltog till exempel hela 99 procent.

Vi sköter allt

Det är enkelt att komma igång med det digitala träningsprogrammet. Vi tar hand om förberedelser, internmarknadsföring, genomförande och uppföljning. Era medarbetare får koll på sin livsstil genom en vetenskapligt förankrad kartläggning och utifrån resultat får ni rekommenderade hälsoappar. Därefter startar en åtta veckors digital hälsoutmaning – en poängjakt i lag där alla kan delta. Deltagarna peppas via inspirationsmejl, forum och virtuella medaljer.

Som företag får ni före och efter hälsoutmaningen en rapport på företagets hälsostatus. Rapporten visar också hur er personal står sig jämfört med Sveriges befolkning.

Boka direkt online
Bokningsförfrågan

Boka direkt online

Är ni fler än 25 personer eller osäkra på utformningen av ert möte? Skicka en bokningsförfrågan istället.

Bokningsförfrågan

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Detaljer

För mer information vänligen kontakta oss via telefon eller e-post:

08-699 66 06 |

Fördelar och innehåll

Bosöns digitala hälsoprogram – innehåll:

 • Internt marknadsföringsmaterial
 • Digital livsstilsprofil inklusive nuläget på ditt företag
 • Rapport över styrkor och förbättringsområden
 • Rekommendation kring appar inom återhämtning, mindfulness, fysisk aktivitet med mera
 • Träningsapp med digital hälsoutmaning, individualiserade träningsprogram, tracking av utomhusaktiviteter, koppling till Strava, Suunto, Garmin med mera
 • Uppföljande hälsorapport, administration och support

 

Fördelar för din arbetsplats/organisation:

 • Ni får ut fler långsiktiga effekter av en konferensdag
 • Ett program som är enkelt att komma igång med
 • Dokumenterat högt deltagande
 • Digital plattform ger kostnadseffektivitet
 • Mätbar effekt på hälsan
 • Stärker gemenskapen och gör hälsan till ett samtalsämne
 • Alla kan delta oavsett nivå och intresse
 • Oberoende av geografisk plats eller storlek på personal

Fördelar för dig som medarbetare:

 • Du deltar utifrån dina behov, din nivå och ditt intresse
 • Du får koll på din hälsoutveckling
 • En rolig och sammansvetsande aktivitet tillsammans med dina kollegor
 • Stödet från kollegorna hjälper dig att nå dina mål
 • Tillgång till individanpassade träningsprogram, outdoor tracking av aktiviteter med mera