Hälsostrategi och corporate wellness

Företag har strategier för allt – ekonomi, säkerhet, IT, rekrytering, miljö. Men ingen strategi för hälsa. Man önskar att öka produktiviteten samtidigt som stress, dålig sömn och fysisk inaktivitet slår i taket. Önskar ledningen mer produktivitet så måste de vara beredda att satsa på sina medarbetare så de blir mer hälsosamma. Mår de bättre så presterar de bättre, både på jobbet, i hemmet och på fritiden. Företag som inte är införstådda med detta förhållande kommer inte finnas kvar i framtiden för inga nya talanger kommer vilja jobba på ett sådant företag. Kom och lyssna på vår Corporate Health & Workplace-specialist som gjort denna strategiresa med tio olika företag. Strategiworkshop ingår.

Bokningsförfrågan

Boka konferens online
Konferensförfrågan
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Detaljer

För mer information vänligen kontakta oss via telefon eller e-post:

08-699 66 06 |