Hälsostrategi och corporate wellness

Företag har strategier för allt – ekonomi, säkerhet, IT, rekrytering, miljö. Men ingen strategi för hälsa. Man önskar att öka produktiviteten samtidigt som stress, dålig sömn och fysisk inaktivitet slår i taket. Önskar ledningen mer produktivitet så måste de vara beredda att satsa på sina medarbetare så de blir mer hälsosamma. Mår de bättre så presterar de bättre, både på jobbet, i hemmet och på fritiden. Företag som inte är införstådda med detta förhållande kommer inte finnas kvar i framtiden för inga nya talanger kommer vilja jobba på ett sådant företag. Kom och lyssna på vår Corporate Health & Workplace-specialist som gjort denna strategiresa med tio olika företag. Strategiworkshop ingår.

Boka direkt online
Bokningsförfrågan

Boka direkt online

Är ni fler än 25 personer eller osäkra på utformningen av ert möte? Skicka en bokningsförfrågan istället.

Bokningsförfrågan

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Detaljer

För mer information vänligen kontakta oss via telefon eller e-post:

08-699 66 06 |