Kontaktpersoner Fastighet och drift

Om du har frågor som rör Bosöns fastighet och drift är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare nedan.

Emanuel Christiansson
Anläggningschef
Urban Bengtsson
Driftsansvarig och fastighetsförvaltare
Nader Abdi
Gruppledare och fastighetstekniker
Fastighet och drift
Kontaktuppgifter