Kontaktpersoner Fastighet och drift

Om du har frågor som rör Bosöns fastighet och drift är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare nedan.

Fastighet och drift
Kontaktuppgifter
Karin Karlsson
Anläggningschef
Sinan Celep
Avdelningschef för fastighet
Nader Abdi
Gruppledare och fastighetstekniker
Urban Bengtsson
Driftsansvarig och fastighetsförvaltare
Emanuel Christiansson
Projektledare