Kontaktpersoner Träning och tester

Om du har frågor som rör Bosöns Träning- och testverksamhet är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare nedan.

Conny Karlberg
Chef Träning och tester
Liselotte Ohlson
Chef Elitidrottsstöd
Daniele Cardinale
Kompetensområdesansvarig inom idrottsfysiologi Kontaktperson forskning och utveckling.