Hållbarhet för avfall

Vårt största fokus är att minska matsvinnet. Därför jobbar vi för att all serverad mat på Bosön, som inte går åt eller inte kan återanvändas, kommer till vår matavfallskvarn och förädlas till biogas. Bosön arbetar också aktivt med att öka mängden sorterat avfall. För att det avfall som Kök & Restaurang genererar ska ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt, försöker vi minska mängderna som går till förbränning och istället sortera ut de olika avfallsslagen, för att öka materialåtervinningen och tills viss del återanvändning.

 

Vi sorterar följande inom Bosön:

• Matfett sorteras i egen tunna och återvinns.
• Wellpapp och annat papper sorteras i en av komprimatorerna och återvinns.
• Metall i form av konservburkar pressas i burkpressen och sorteras därefter i den blå metallcontainern.
• Alla glasflaskor och glasburkar som saknar pant återvinns i glasigloon.
• Både mjuk och hårdplast sorteras ut och återvinns i en av komprimatorerna.
• Pantflaskor och burkar sparas och återtas av leverantör.
• Porslin och dricksglas som går sönder läggs i den blå containern märkt porslin.
• Trasig elektronik hanteras i första ledet internt. Vi anmäler det till driften som hämtar upp fraktionen från oss och tar det till sin uppsamlingsplats för återvinning av elektronik.
• Batterier lämnas i en separat behållare.