nav-mouse

John Ressman har precis disputerat med sin avhandling ”the Single Leg Squat in clinical testing: aspects of reliability, validity and associated factors”.

John Ressman är fysioterapeut på Bosön och specialiserad inom Ortopedisk Manuell Terapi. Han har precis disputerat med sin avhandling ”the Single Leg Squat in clinical testing: aspects of reliability, validity and associated factors”. 🙌
The Single Leg Squat test, eller enbensknöböj som man säger på svenska, är ett funktionellt test som ofta används för att bedöma rörelsekvalité men även att behandla och förebygga skador. Forskning tyder på att enbensknäböj är ett tillförlitligt test när man bedömer knäts position i förhållande till foten, men det finns också ett behov av att bedöma rörelskvalitén i hela kroppen, dvs i den hela kinetiska kedjan. Därför finns ett behov att ta fram ett standardiserat test som tar detta i anspråk.
Syftet med avhandlingen var att utveckla och undersöka giltigheten av testet bland fysiskt unga aktiva personer och från ett biopsykosocialt perspektiv undersöka vilka faktorer som associerar till testet i en grupp av kvinnliga fotbollsspelare på elit och subelit nivå.
Slutsatsen var att enbensknäböj är ett tillförlitligt och kliniskt användbart test och resultatet visar att det finns flera biopsykosociala faktorer man bör beakta när man bedömer testet, tex höftstryka, bendominans, spelarnivå och psykosociala faktorer. John Ressman

Läs mer