nav-mouse

Ett mentorskap som utvecklar ditt ledarskap inom idrott

Idrottens Mentorprogram är ett samarbete mellan Bosön, Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum, SISU Idrottsutbildarna och Arbetsgivaralliansen. Programmet sker över åtta månader och vänder sig till ledare och chefer inom idrott men också andra delar av civilsamhället. Deltagarna träffas över en inledande heldag i oktober och en avslutande heldag i maj, däremellan sker en digital träff där deltagarna (adepterna) utbyter erfarenheter och utvärderar sina mål. Mentor- och adeptpar träffas regelbundet mellan oktober och maj.

Peter Hodor, generalsekreterare på Svenska Bowlingförbundet gick programmet 2021-2022 och ser en tydlig utveckling i sitt ledarskap:

”Att ha en mentor stärkte mitt självförtroende, jag fick tillgång till ett bollplank där jag kunde testa olika idéer och perspektiv”

Peter påpekar att det för honom var viktigt att mentorn var en person som var mer erfaren än han själv men som inte gav alla svaren.

”Det blir lätt att man direkt söker svaren. Min mentor lät mig resonera mig fram till mina egna slutsatser”

Anna Lögdberg, tävlingschef på Svenska Fotbollförbundet gick samma program som Peter. Anna säger:

”Jag är supernöjd, min mentor förstod snabbt min arbetssituation och vi har fortfarande kontakt”

Anna ser flera bestående värden som Mentorprogrammet utvecklat i hennes ledarskap och nämner förmågan att ta de svåra samtalen eller att som chef navigera i en organisation med såväl förtroendevalda, ideella och anställda.

Vikten av vilja, öppenhet och förberedelse i mentorprogrammet.

Både Peter och Anna lyfter fram vikten av att man som adept har en vilja och ett driv att utvecklas men även att adepten vågar blotta sig i samtalen med sin mentor. Samtidigt ställs samma krav på mentorn att vara öppen och inlyssnande för att det ska skapas ett trygg rum. Bägge påpekar betydelsen av förberedelse och ansvar för att man som adept ska ut få ut maximalt av Mentorprogrammet.

”Jag gillade att jag som adept fick ta ansvar för min egen utveckling” tillägger Anna.

Såväl Anna som Peter menar att det var väl investerad tid att gå programmet där deras mentorer lyssnade, återkopplade på vad de hörde och pendlade mellan en rådgivande och coachande roll. Det underlättade för Peter och Anna att fatta beslut i sitt ledarskap.

”Det kändes lyxigt att gå programmet och regelbundet få samtala med en senior ledare” säger Peter.

Ansökningen är öppen!

Idrottens Mentorprogram startar den 4 oktober 2023 och avslutas 21 maj 2024. Samtliga mentorer har en längre chefsledarerfarenhet från civilsamhället, i flera fall från idrotten men också från andra organisationer inom den ideella sektorn. Programmet vänder sig till redan verksamma ledare och chefer. Ansökan är öppen och stänger i mitten av maj. Därefter sker en matchning av adept och mentor utifrån de behov som adepten har uttryckt i relation till de erfarenheter som finns hos mentorerna.

Ansök här

 

 


 

Mentorprogram 2023/24

Mentorprogram 2023/24

Mentorprogram 2023/24

Programmet är ett ledningsstöd till chefer och ledare inom idrottsrörelsen och övriga civilsamhället och genomförs i samarbete med Arbetsgivaralliansen och Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Målet är att du som deltagare ska bli trygg i ditt ledarskap samt att du får tillgång till ett nätverk av andra personer med liknande roll.

Läs mer om Mentorprogram 2023/24