nav-mouse
nav-mouse

Stipendium för ledarskapsutveckling

Längtar du efter att öka din egen kompetens- och prestationsutveckling i en stödjande och energisk miljö och samtidigt ha tid för reflektion? Är kostnaden ett hinder för dig? Sök då ett av våra tre stipendier för deltagande i Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2024/25!

Tack vare samarbete med Arbetsgivaralliansen har du som chef eller ledare i ett specialidrottsförbund möjlighet att söka stipendium för Idrottens ledarskaps- och managementprogram. Stipendiet syftar till att skapa ett ännu mer inkluderande ledarskapsprogram och därmed ge förutsättningar för en än mer inkluderande idrottsrörelse. Genom att sänka den ekonomiska tröskeln hoppas vi kunna öppna upp för att fler strategiska ledare ska få förutsättningar att både utmanas och stärkas i sin ledarroll.

Johanna S:t Clair Renard är process- och projektledare samt ansvarig för Idrottens ledarskaps- och managementprogram på Bosön. Hon har tillsammans med Arbetsgivaralliansen arbetat fram denna möjlighet till stipendium, som är en nyhet för detta år.

”Arbetsgivaralliansen samarbetar tillsammans med idrottsrörelsen för att synliggöra och stärka arbetsgivarrollen samt att bli mer kända inom idrotten”, säger Johanna.

 

 

Programmet vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag har ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra i någon form. De du leder kan vara anställda, ideella eller en mix av båda. Ditt verksamhetsansvar kan vara både med och utan formellt/linjärt personalansvar.

Stipendiet är på 24 000 kronor och innebär att den som beviljas det betalar en subventionerad deltagaravgift på 15 900 kronor. Stipendiet är personligt och kan bara användas till deltagande i Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2024/25. Maximalt tre stipendier kan beviljas och utses av en styrgrupp.

Johanna, vem kan söka detta stipendium?

”Först och främst måste du uppfylla kriterierna för att kunna söka till Idrottens ledarskaps- och managementprogram. Det vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag har ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra i någon form. De du leder kan vara anställda, ideella eller en mix av båda. Ditt verksamhetsansvar kan vara både med och utan formellt/linjärt personalansvar. Inom ramen för programmet använder vi ett standardiserat feedbackunderlag, där de som du leder ger dig återkoppling på ditt sätt att leda. En förutsättning för att delta är därför att du genom ditt ledarskap påverkar minst fyra personer. Vad det sedan gäller stipendiet så riktar sig det till specialidrottsförbund och i urvalsprocessen kommer ekonomiskt svagare specialidrottsförbund att prioriteras.”

 

Vill du ansöka om stipendium?

Ansökan till stipendiet har öppnat och den stänger den 16 maj. Läs mer och ansök via länk nedan.

 

Mer information och ansökan

Vill du ha mer information om Arbetsgivaralliansens stipendium för deltagande i Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2024/25?

 

Läs mer och ansök