Mentorprogram 2021/22

Syfte

Programmet är ett ledningsstöd till chefer och ledare inom idrottsrörelsen och övriga civilsamhället och genomförs i samarbete med Arbetsgivaralliansen och Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Målet är att du som deltagare ska bli trygg i ditt ledarskap samt att du får tillgång till ett nätverk av andra personer med liknande roll. 

Vem är utbildningen för?

Mentorprogrammet är för dig som är ledare eller chef med strategiska arbets- och ansvarsområden som vill utveckla dig själv och få nya perspektiv. I dialog med en erfaren mentor kommer du utveckla din förmåga att leda effektfullt och ges därigenom förutsättningar att navigera dig igenom ledarskapets utmaningar och möjligheter. 

Programmet vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag leder andra i någon form. Du leder anställda, ideella eller en mix av båda, utan att nödvändigtvis ha personalansvar. Din roll kan vara generalsekreterare, chef, direktor, ordförande, sportchef, utbildningsansvarig eller liknande För att öka lärandet genomförs ett antal gemensamma träffar där teori och praktik varvas med ny kunskap, erfarenhetsutbyte och identifiering av framgångsfaktorer.  

Det här får du:

  • En senior mentor med erfarenhet av ledarskap inom civilsamhället 
  • Kunskapspåfyllnad kring grunderna i mentorskap och teman relevanta för chefer och ledare
  • En skräddarsydd plan som du och din mentor utarbetar tillsammans 
  • Ökad förståelse kring idéburna organisationer och det sammanhang du verkar i 
  • Löpande erfarenhetsutbyte 
  • Självkännedom för att förstå ditt eget ledarskap och dess påverkan på andra och deras beteenden  

Kost och logi

Fika i samband med centrala programträffar samt litteratur.

Utbildningsamordnare

SISU Idrottsutbildarna och Arbetsgivaralliansen

Fakta

Program avslutas maj 2022

Datum och tid:

Kursstart 12 okt 2021 (se program)

Undervisningstid:

Vardagar dagtid

Plats:

Bosön, 181 47 Lidingö

Kurslängd:

Totalt 9-11 tillfällen varav 3 gemensamma träffar och 6-8 träffar mentor/adept.

Kostnad:

10 000 kr

Ansök senast:

Ansökan stängd

Kontaktperson

Kristoffer Berg
Process- och projektledare

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Ja, du är verksam som chef/ledare inom idrottsrörelsen eller annan idéburen verksamhet. Du har en ledande roll i ett specialidrottsförbund, ett distrikt, i en större förening eller övrig verksamhet. Detta innebär att du leder ett kansli/verksamhet med minst ett par anställda. Ledare och chefer inom idrotten är primär målgrupp och vi välkomnar även ledare från andra delar av civilsamhället. 

Anmälan

Ansökan är stängd.

Avbokning

Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Vad kostar utbildningen?

10 000 kr vilket inkluderar kurslitteratur samt träffar på Bosön. 

Eventuella resor och logi tillkommer.

Övrigt

Mentorprogrammet är uppdelat med 3 gemensamma träffar och därutöver 6-8 träffar mellan mentor och adeptEfter att ansökningstiden för programmet gått ut sker en matchning mellan programdeltagare/mentor. Matchningen beräknas var klar i mitten på juni. Vi eftersträvar en mångfald av deltagare som uppfyller kravprofilen vilket kan innebära att vi gör ett urval. Förutom att du tillhör målgruppen är motivation och aktiv medverkan nyckelförutsättningar för deltagande. Sista dag för anmälan är den 16 maj 2021Max 24 deltagare. 

Träff  1den 12okt 2021
Träff 2den 8 febfeb 2022
Träff 3den 10 maj 2022 

Övriga 6-8 träffar beslutas enskilt mellan adept och mentor.

Se hela programmet

Referenser

"Jag genomförde idrottens mentorskapsprogram 2019/2020 som adept och kan varmt rekommendera programmet. För mig gav det chansen att på ett strukturerat sätt få reflektera över mitt ledarskap och genom det utvecklas som person."
Kristian Svensk, Generalsekreterare Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Mentorprogram

Fler utbildningar

Tränarutbildning

1 år, Heltidsstudier
Tränarutbildningen är en ettårig eftergymnasial utbildning på Bosön idrottsfolkhögskola. Utbildningen varvar teori och praktik i en unik miljö.
Läs mer

Elitidrottsutbildning

1 år, Heltidsstudier
Elitidrottsutbildning är en skräddarsydd utbildning för dig som vill fortsätta din utveckling och ta nästa steg i din elitidrottskarriär efter...
Läs mer

Idrottskonsulentutbildning

2 år, Heltidsstudier
Idrottskonsulentutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill påverka idrottsrörelsen och jobba med utveckling, administration eller föreningsutveckling.
Läs mer

Allmän kurs Idrott

1-2 år, Heltidsstudier
Allmän kurs Idrott är en utbildning för dig som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg och som har idrott och hälsa som...
Läs mer

Allmän kurs Idrott distans

1-2 år, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill komplettera dina gymnasiebetyg. Distansstudier passar dig som vill kunna styra din egen tid, till...
Läs mer

Nätverk för valberedning specialidrottsförbund

1 år, Deltidsstudier
I nätverket får du tillfälle att utforska hur valberedningens arbete kan utvecklas och kvalitetssäkras ur ett normmedvetet perspektiv, ta del...
Läs mer

Ordförandenätverk

1 år, Deltidsstudier
Kompetensutvecklingsnätverket har till syfte att erbjuda ett eget rum för ordförande inom svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring...
Läs mer

Nätverk för hållbar utveckling i specialidrottsförbund

1 år
Det här är nätverket för dig som arbetar med hållbarhet inom specialidrottsförbund. Du kan vara generalsekreterare, sakkunnig eller ansvarig. I...
Läs mer

Nätverksträff – Från start till mål

1 dag
Vilken kunskap bör idrottaren ha med sig in i mästerskapet? Vad är viktigt att jobba med på plats? Detta är...
Läs mer

Idrottens ledarskaps- managementprogram

1 år, Deltidsstudier
Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett...
Läs mer

Arbetsgivaralliansens stipendium för ledarskapsprogram

1 år, Deltidsstudier
Arbetsgivaralliansens stipendium för specialidrottsförbunds medverkan i Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2022/23
Läs mer

Nätverk generalsekreterare

1 år, Deltidsstudier
Syftet är att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom den svenska idrottsrörelsen för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

19 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

SF-nätverket för barn- och ungdomsidrott

4 dagar, Heltidsstudier
Nätverket för SF-representanter med strategiskt utvecklingsansvar inom barn- och ungdomsidrott är ett forum för personlig utveckling och stärkta relationer vilket...
Läs mer

Mentorprogram 2021/22

1 år, Deltidsstudier
Genom mentorskap kan du få hjälp att navigera och få stöd i ditt ledarskap. Hur får du som ledare perspektiv,...
Läs mer

Nätverk för kvinnor i landslagsledning

2 dagar, Heltidsstudier
Nätverkets syfte är att ge kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.
Läs mer

Konferens: Barn- och ungdomsidrott

2 dagar, Heltidsstudier
En två dagar lång mötesplats på temat trygga och hållbara utvecklingsmiljöer med syfte att erbjuda erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för personer...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Ledarskapsfrågor är under ständig utveckling. Varje ledare och ledning behöver därför ha strategier för att möta och hantera nya utmaningar. Idrottens...
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Nätverksträff – tema tester, träning och mätmetoder

1 dag
Riksidrottsförbundet, avdelningen Elitidrottsstöd erbjuder en spännande dag inom prestationsutveckling med fokus på tester och mätmetoder.
Läs mer

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi

2 år, Heltidsstudier
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid...
Läs mer

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

2 dagar, Deltidsstudier
Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre arbetsgivare....
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Digital

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande – Stockholm

3 dagar, Heltidsstudier
Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt...
Läs mer

Nordic International Leadership Program

1 år, Deltidsstudier
Nordic International Leadership (NILE) är ett skräddarskytt program som genomförs i syfte att stärka och stötta svenska internationella delegater. Det...
Läs mer

Nätverk presschefer

1 dag, Deltidsstudier
Nätverket är till för att stärka dig i rollen som pressansvarig inom idrottsrörelsen. Som deltagare får du möjlighet till erfarenhetsutbyte...
Läs mer

Idrottens elittränarutbildning (ETU)

2 år, Deltidsstudier
Ett tränar- och ledarskap med hög kvalitet är en mycket viktig faktor för utveckling och framgång inom elitidrotten. Det är...
Läs mer

Processledning i teori och praktik

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning i teori och praktik introducerar dig som blivande processledare i processledning som ett förhållningssätt i dina möten med idrotten.
Läs mer

Processledning – Avancerad

4 dagar, Heltidsstudier
Processledning Avancerad ger dig som processledare möjlighet att fördjupa dina kunskaper i processledning inom idrottens sammanhang. 
Läs mer

Internationella nätverket Greta

1 dag, Heltidsstudier
Ett nätverk för kvinnliga internationella representanter med möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärka sig i sin internationella roll.
Läs mer

Digital nätverksträff i coaching/ledarskap

1 dag
SF uttrycker i olika sammanhang stora behov av fortbildning och utveckling av tränare och ledare inom området ledarskap och coaching....
Läs mer