Nytt mentorprogram för ledare och chefer

Ett stärkt ledarskap med trygga ledare är ett långsiktigt mål för idrotten.

2017 beslutade Riksidrottsstyrelsen att utveckla Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum med ett större utbud av utbildningar till ledare och chefer. Det har medfört att de tre senaste åren har kurser, mötesplatser, nätverk och utbildningar mer än fördubblats. ”Vi är idag stolta över det utbud av utbildningar som erbjuds via Bosön, säger Johanna S:t Clair Renard, utbudsansvarig på Bosön utbildning. Extra fokus har lagts på att utveckla det strategiska ledarskapet och närheten till forskningen. En viktig pusselbit är att omvandla forskning som vi ser är effektfull, som ger resultat, till handlingar i ledarens vardag. Det är små beteendeförändringar som gör skillnad”, lägger Johanna till.  Deltagaren är en stor del av framgången då de är medskapare och det ställs höga krav på dem genom att de förväntas delta aktivt, fokuserat och dela med sig av sina erfarenheter.

Vad är bakgrunden till att idrottsrörelsen tillsammans med Arbetsgivarallianser i höst startar ett mentorprogram för ledare och chefer?

Att vara chef och ledare på strategisk nivå är idag mycket komplext och vi ser att det behövs stöd på individnivå. Dels handlar det om att kunna få andra perspektiv på utmaningar som du står inför i ditt ledarskap, dels får du hjälp så du kan leda mer effektfullt. Att vi gör det tillsammans med Arbetsgivaralliansen handlar om att båda parter vill se ökad kompetens inom ledarskapet.

Vad innehåller programmet?

Tillsammans med en senior mentor så får deltagarna en samtalspartner som de kan stöta tankar och beslut med. Sedan genomförs gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte blandat med kunskapspass. Johanna lägger till. ”Allt det här sker under en 8-månaders period så du har tid för att pröva och ompröva olika beteenden i ledarskapet.

En sak som ofta är svårt att hinna med i en ledande roll är tid för reflektion.  Reflektion är extremt kraftfullt och genom att strukturerat reflektera över sitt beteende och förbättringsområden så visar forskning upp till 25% förbättrad prestation. Det kräver att det görs kontinuerligt, vilket du har möjlighet att göra i mentorprogrammet, säger Johanna.

Vad vill ni se för effekt på ledarskapet av mentorprogrammet?

Vi vill se trygga ledare som vågar utmana och utmanas i sin roll och som har ett långsiktigt engagemang. Det här är personer som ofta är navet i ett idrottsförbund, förening eller i civilsamhället. Det är en urkraft i Sverige skulle jag säga som vi vill vässa genom utbildning.