nav-mouse

Praktiken omkullkastade allt

Att kombinera sina studier på Idrottskonsulentutbildningen med praktik är ett sätt för kursdeltagarna att både förbereda sig för den kommande karriären och inte minst vidga sina vyer.
”Jag var helt inställd på att jobba med fotboll. Men sen när jag kom in där så kände jag att allting vidgades lite. Det finns så mycket annat.” Marie Gunnarsson, studerande på Idrottskonsulentutbildningen på Bosön berättar som sin praktik inom ramen för sin utbildning.

Kursdeltagarna på den tvååriga Idrottskonsulentutbildningen 6 veckors praktik år 1 och 6 veckor år 2. Kursdeltagarna söker själva sin praktik kopplat till sina intressen och vad de vill utvecklas inom. Om någon behöver hjälp eller rådgivning i sitt sökande eller val stöttar idrottsfolkhögskolan självklart de studerande. Många gånger leder dessa två praktiktillfällen till ett framtida jobb och om inte garanterat värdefulla erfarenheter och ett breddat nätverk.

En del kursdeltagare är på samma ställe under en praktikperiod medan andra är på två ställen. Dennis Lennartsson var på Antidoping Sverige och på Idrottborgarrådet, Stockholm stad.

 

 

”Under min praktik kom jag i kontakt med Gerd Nyhem på Region Stockholm och nationell samordnare för 100% Ren Hård Träning. Initiativet kom ursprungligen från gymmen själva och realiserades 2007 och leds av STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem) med hjälp av projektbidrag från Folkhälsomyndigheten och bygger på utbildning av gympersonal samt samverkan med andra gym, polis och kommun. Nätverket bakom kallas PRODIS-Prevention av dopning i Sverige.” säger Dennis när han berättar om sin praktik på Antidoping Sverige.

Dennis rekommenderar gärna att precis som honom göra praktik på fler ställen och med olika längd. Utöver att det ger möjlighet till att få erfarenheter från fler verksamheter inom idrottsrörelsen blir det också enklare för mottagarna, det vill säga de som man gör praktiken hos.

”Då jag är intresserad av idrott och politik har det varit givande att, genom min praktik på mitt andra ställe Idrottsborgarrådet, få se på insidan hur det går till med fördelningen av stadens resurser, anläggningarna, satsningar på utsatta grupper, kontaktcenter, möten med specialidrottsförbund med mera. Det är mycket som görs trots hallbrist och missnöje”, säger Dennis.

 

Är du intresserad av en karriär inom idrottsrörelsen?

Skulle du vilja vara med och påverka idrottsrörelsen och jobba med att utveckla svensk idrott? Passa på att söka till Idrottskonsulentutbildningen? Ansökan stänger den 30 april.

 

Vill du veta mer om Idrottskonsulentutbildningen?

Läs mer och ansök

Kontakta Bosön Idrottsfolkhögskola

08-699 66 28