nav-mouse

Svenska Golfförbundet bygger framgång genom samverkan med Bosön

Förmånliga möjligheter till kompetensutveckling i samband med en kurs, träningsläger eller utbildningshelg. Hjälp med det pedagogiska upplägget, tillgång till erfarna föreläsare eller hjälp med att ta in externa personer. Samverkan med Bosön Idrottsfolkhögskola erbjuder skräddarsydda utbildningar för Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund med ett förmånligt kostnadsupplägg. En möjlighet som Svenska Golfförbundet denna höst dra nytta av.

Svenska Golfförbundet genomför under hösten en utbildningsinsats för sina drygt 20 rådgivare inom idrott-, ban- och klubbutveckling. Syftet är att fylla på verktygslådan för processledning och skapa samsyn runt deras rådgivning. Utbildningen genomförs i tre block med totalt sju dagar på Bosön. Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet, är ansvarig för utbildningen.

Marcus, varför valde ni att genomföra utbildningen som en samverkanskurs?

”Det finns flera anledningar. Självklart är kompetensen och erfarenheten vi kan ta del av genom samverkan viktig för att få en kvalitét i vår utbildning. Sen att upplägget är förmånligt kostnadsmässigt är också en attraktiv komponent. Genom att samverka med Bosön Idrottsfolkhögskola kan vi kostnadsfritt nyttja Bosöns kompetenta och erfarna föreläsare i deras lärarkår samt vissa av Bosöns lokaler. Sen är Bosön också en väldigt bra plats att vara på. Allt finns under ett tak. Lektionssalar, idrottsytor inne och ute, möjligheter till övernattning, bra mat och en påtaglig idrottsatmosfär nära Stockholm.”

Michael Brobeck, lärare på Bosön Idrottsfolkhögskola och ansvarig från Bosöns sida för denna utbildning. När ni får en förfrågan om en samverkanskurs, hur går ni tillväga för att göra ett skräddarsytt upplägg för just det specialidrottsförbundet?

”Exakt hur vi går till väga beror på typ av förfrågan. I detta fall så tog Marcus på Svenska Golfförbundet kontakt med oss. Han beskrev läget, deras situation och önskan kring utveckling och utbildning inom processledning för sina rådgivare. Processledning är ett utbildningsområde på Bosön. Inom detta utbildningsområde har vi både rena utbildningar inom processledning samt att det också ingår som block i andra, till exempel i vår tvååriga idrottskonsulentutbildning. Vi utgick från vårt upplägg inom detta område och skräddarsydde utifrån deras behov. Så enkelt sammanfattat så börjar det med en kontakt och sedan tar vi det därifrån.”

Har du några fler exempel på samverkanskurser som ni genomfört med andra specialidrottsförbund?

”Några exempel på samverkanskurser de senaste åren är att vi tillsammans med Svenska Boxningsförbundet har genomfört utbildningsinsatser inom idrottspsykologi, motivation, föreningslära och ledarskap. Vi har haft samverkan med Svenska Hockeyförbundet vad det gäller utbildning för deras domare. Och på tal om domare så har vi tillsammans med ett antal specialidrottsförbund inom lagidrott i i två utbildningsomgångar genomfört en elitdomarutbildning.”

 

 

 

Mer information

Vill du ha mer information om möjligheter till samverkan med Bosön?

 

Läs mer