Utveckling av barn- och ungdomsidrott på Bosön

Det pratas ofta om att barnen är vår framtid. Och de är minst lika viktiga nu. Att idrott är en viktig del vad det gäller utveckling av verksamheter för barn och ungdomar skriver många under på. Ett flertal kommer också att diskutera och kompetensutveckla sig om detta på Bosön den 30 och 31 mars.

I mars 2022 lanserar Riksidrottsförbundet uppdaterade riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Dessa blir basen och det konferensen ”Barn- och ungdomsidrott” på Bosön kommer utgå från. Konferensens fokus är aktuell forskning om idrottsliga utvecklingsmiljöer och programmet består av seminarier och föreläsningar där ett femtontal forskare presenterar sitt arbete. Konferensen ger även möjlighet till samtal och inblick i pågående och kommande utvecklingsarbete inom specialidrottsförbundens barn- och ungdomsverksamhet. Malin Träff är ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och för konferensens innehåll.

 

 

”Konferensen riktar sig till personer som arbetar med utveckling av barn- och ungdomsverksamhet på förbundsnivå. Alltså både till de som ansvarar för miljöer för de yngsta barnen och till dem som har fokus på elitinriktad verksamhet för ungdomar”, berättar Malin.

En av de medverkande forskarna är Tommy Lundberg. Han är docent i fysiologi vid Karolinska Institutet och bedriver forskning i träningsfysiologi med fokus på skelettmuskelns anpassning till träning. De senaste åren har Tommy intresserat sig för betydelsen av biologisk mognad inom idrotten. Tommy samarbetar både med Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet i projekt som syftar till att kartlägga vilken betydelse som variation i biologisk mognad har för bland annat spelarutveckling, lagindelning och selektering.

 

 

Tommy, vad handlar din föreläsning om?

”Föreläsningen handlar om betydelsen av biologisk mognad för prestation och selektion i ungdomsidrott. Jag kommer även att ta upp konceptet bio-banding som är en strategi där man grupperar idrottare baserat på biologisk mognad i stället för traditionell åldersindelning.”

 Varför är det relevant för barn- och ungdomsidrott?

”Den stora variationen i biologisk mognad mellan individer som är lika gamla kronologiskt kan skapa en hel del problem under ungdomsåren, inte minst i samband med puberteten. Idrottare som mognar tidigt har en prestationsfördel vilket gör att de gynnas vid till exempel uttagningar/selektion, framför allt i åldern 13–15 år. Att öka medvetenheten om detta samt ge verktyg för hur man bättre kan beakta variation i mognadsgrad i sin verksamhet kan ge en bättre idrottsutbildning för våra ungdomar.”

Konferensen är en två dagar lång mötesplats och en möjlighet till kompetensutveckling för personer som arbetar med att utveckla svensk barn- och ungdomsidrott.

 

Mer information

Vill du veta mer om konferensen Barn- och ungdomsidrott på Bosön 30-31 mars?

Läs mer