Idrottens ledarskaps- managementprogram

Om utbildningen

Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program för dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra. Hur kan du som ledare inom en idéburen sektor utveckla både dig själv och din verksamhet? Hur navigerar du i nya tider? Som ledare möter du hela tiden nya utmaningar och kraven som ställs blir allt mer komplexa. Programmet fokuserar på ledarskap både för organisation, grupp och individ. Du kommer att mot bakgrund av forskning och beprövad erfarenhet få pröva, ompröva samt utveckla ditt praktiska sätt att utöva ledarskap och management. “Utveckling kräver förflyttning och förflyttning kräver ledarskap.”

Syfte

Syftet är att matcha de speciella förutsättningar och utmaningar som ledare inom idéburen sektor möter. Efter genomfört program kommer du att ha tränat upp ett antal av de kapaciteter som krävs för att leda en idé- och värderingsstyrd verksamhet och hur du navigerar i olika sammanhang. Du kommer också att få med dig modeller som du kan relatera till andra verksamheter och styrmodeller.

Vem är utbildningen för?

Programmet vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag leder andra i någon form. Du behöver ha ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra, de du leder kan vara anställda, ideella eller en mix av båda. Detta kan ske med eller utan personalansvar. För att skapa högsta kvalitet i utbildningen och ge varje deltagare tid för reflektion och praktiska övningar i grupp, är antalet platser begränsade till 20 stycken.

Det här får du:

  • Kunskap och förståelse för de förutsättningar du och din organisation behöver hantera för att bli och förbli en attraktiv och modern idrottsorganisation.
  • Kunskap och förståelse för idéerna om särart och mervärde samt hur relationen mellan uppdrag, aktivitet och resurser kan användas strategiskt såväl som operativt.
  • Självkännedom och redskap för att förstå ditt eget beteende och dess påverkan på andra och deras beteenden.
  • Kunskap och förståelse för grupper – vad de är, när de behövs och inte behövs, hur deras utveckling ser ut samt vad som krävs av dig som förändringsledare i relation till grupper och gruppmedlemmar.
  • Kvalificerade perspektiv på vad som krävs för framgångsrik ledning, styrning och utveckling.
  • Redskap för strategisk ledningsförmåga, som med ett systemiskt och lärande förhållningssätt bygger in kunskap och handlingsberedskap i organisationen och dess kultur.
  • Många och rika möjligheter till jämförelser, kunskaps- och erfarenhetsutbyten med andra i liknande positioner och situationer.

Kost och logi

Allt sker på Bosön, kost och logi ingår i kostnaden för utbildningen. Även om du bor i Stockholmsområdet är rekommendationen att du väljer att övernatta på Bosön eftersom programmet innehåller både kvälls- och morgonpass.

Utbildningsanordnare

SISU Idrottsutbildarna 

Fakta

Nytt program startar 14 oktober

Datum och tid:

Fyra etapper en gång per månad oktober - januari.

Undervisningstid:

Internat

Plats:

Bosön, 181 47 Lidingö

Kurslängd:

10 dagar

Kursavgift:

32 000 kronor

Ansök senast:

31 augusti

Kontaktperson

Johanna S:t Clair Renard
Projekt- och processledare
Kristoffer Berg
Process- och projektledare

Ansökan och antagningskrav 

Ansökan öppen 11 Mars – 31 Augusti 2020

Ansök här

Behöver jag några förkunskaper?

Programmet vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag leder andra i någon form. Du behöver ha ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra. Du leder anställda, ideella eller en mix av båda, utan att nödvändigtvis ha det formella personalansvaret. Inom ramen för programmet genomförs använder vi ett standardiserat feedbackunderlag, där de som du leder ger dig återkoppling på ditt sätt att leda. En förutsättning för att delta är därför att du genom ditt ledarskap påverkar minst fyra personer.

Ansökan

Anmälan är bindande och full betalning utgår från och med 6 veckor innan kursstart. Det gäller förutsatt att du blir antagen till programmet.

Avbokning

Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Vad kostar utbildningen? 

Deltagaravgift på 32 000 kr, inklusive kost och logi. 

Övrig information

Idrottens ledarskaps- och managementprogram är uppdelat i fyra etapper. Den tredje etappen sammanfaller med vårt ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla! som därmed blir en del av ditt personliga ILM-program.

Etapp 1, den 14-16 oktober
Omvärlden – idrotten och konsten att förändra och förflytta sig

Etapp 2, den 11-13 november
Att leda jaget och laget – att utmana det egna ledarskapet för att kunna leda i förändring

Etapp 3, 3-4 december
Styra, leda, utveckla!

Etapp 4, 14-15 januari 2021
Management och rolltagning

Se programmet i sin helhet

Titta på tidigare deltagares upplevelser från Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2019/2020.

Katarina Sterner, Generalsekreterare Sveriges Skateboardförbund

Jonas Edman, Förbundschef Svenska Sportskytteförbundet 

Marie Björling Duell, Generalsekreterare Svenska Seglarförbundet

Corona/COVID-19 – Vi ställer om istället för att ställa in. 

Pandemin påverkar oss alla på olika sätt. För att bistå med kompetensutveckling för chefer och ledare inom idrottsrörelsen och civilsamhället kommer Idrottens ledarskap- och managementprogram att genomföras enligt plan 2020/2021. Beroende på hur läget ser ut vid programstart kan etapper komma att genomföras med hjälp av ett distansupplägg. Detta innebär att du som deltagare då deltar på utbildningen via dator i din hemmiljö. Vi har goda erfarenheter av att genomföra utbildningar per distans och har en plan för hur vi ska anpassa programmet.

Skulle restriktioner beslutade av Folkhälsomyndigheten påverka programmets uppstart kommer nedanstående att inträffa:

  • Senast 6 veckor innan programstart kommer du som deltagare att informeras  kring hur Idrottens ledarskaps- och managementprogram anpassas till dessa restriktioner.
  • Om Idrottens ledarskaps- och managementprogram genomförs med distansupplägg avräknas avgifter relaterade till kost och logi från deltagaravgiften.

(Givet pandemiläget är det bra om du som deltagare tidigast bokar dina eventuella resor 6 veckor innan programstart.)

Referenser

"Jag kommer hem med ett helt annat perspektiv. Vissa problemformuleringar också och andra lösningar jämför med vad jag instinktivt hade kommit fram till. "
Tommy Eliasson Winter, Alpin chef Svenska Skidförbundet Deltagare Idrottens ledarskaps- och managementutbildning

Fler utbildningar

Show- och musikalutbildning

25 dagar, Deltidsstudier
Allt eller inget från ”Hairspray” till ”Grease”. Annorlunda scenträning! Våga utmana dig själv! Var delaktig i vårt 10 års jubileum...
Läs mer

Idrottens ledarskapssymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla lyfter aktuella frågor och ny forskning inom ledarskap och organisering inom civilsamhället och särskilt inom...
Läs mer

Idrottens utbildarsymposium

1 dag, Heltidsstudier
Idrottens utbildarsymposium är en återkommande mötesplats för dig som är utbildare eller har ett utbildnings-/utvecklingsansvar inom idrotten. Det är en...
Läs mer

Fördjupning i normkritik och inkludering

1 år, Deltidsstudier
Målet för idrottsrörelsens strategi 2025 är att spegla det svenska samhället och inkludera så många som möjligt. Efterfrågan på kunskapshöjning...
Läs mer

Coacha din egen hälsa – Må bättre

23 veckor, Heltidsstudier
En utbildning för dig som vill utvecklas inom hälsa och välmående med fokus på att coacha din egen hälsa. Du...
Läs mer

Golf Management i hybrida organisationer för föreningsanställda

16 veckor, Deltidsstudier
Golf Mangement i hybrida organisationer för föreningsanställda är en skräddarsydd utbildning för dig som idag arbeter med administration inom en...
Läs mer

Fortsättningsutbildning för utbildare

1-3 dagar
Som utbildaren har du en viktig roll för att göra utbildningstillfällen intressanta och skapa förutsättningar för lärande. För att du...
Läs mer

Grundutbildning för utbildare

1-3 dagar
En utbildning för dig som är eller ska bli utbildare inom idrotten.
Läs mer

Seniorkurs – Lev väl

1 år, Deltidsstudier
Är du pensionär med intresse för ett aktivt och hälsosamt liv i gemenskap med andra?
Läs mer